Dokumenty zverejnené podľa zákona 546/2010

Zmluvy | Faktúry | Objednávky | Správy | Verejné obstarávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Dodávateľ IČO Suma s DPH € Príloha Vystavil Funkcia
28.03.2022 Z_2022_3996 Spolupráca s Mestom Nitra Mesto Nitra 0,00 PDF dokument (2,53M)
PDF (2,53M)
14.03.2022 Z_2022_3994 Kolektívna zmluva na rok 2022 0,00 PDF dokument (146,09K)
PDF (146,09K)
11.03.2022 Z_2022_3993 Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu Nitriansky samosprávny kraj 37861298 0,00 PDF dokument (1,08M)
PDF (1,08M)
25.01.2022 Z_2022_3991 Zmluva o poskytovaní služieb Revez plus Nitra 46457623 0,00 PDF dokument (1,88M)
PDF (1,88M)
24.01.2022 Z_2022_3987 Dodatok č.1 k dohode č.520009/2015 REALITY - Z3 s.r.o. Potočná 21/A, 831 06 Bratislava 29207681 0,00 PDF dokument (246,32K)
PDF (246,32K)
03.01.2022 Z_2022_3995 Zmluva o spolupráci Klub prialeľov DAB Nitra 31923593 0,00 PDF dokument (646,17K)
PDF (646,17K)
03.01.2022 Z_2022_3992 propagačné materiály Mgr.art. Marek Kianička Kameo Nitra 47440058 700,00 Hana Kocincová marketing a propagácia
30.12.2021 Z_2021_3985 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.2202023029 ZSE a.s Bratislava 36677281 0,00 PDF dokument (62,66K)
PDF (62,66K)
30.12.2021 Z_2021_3984 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.2202023060 ZSE a.s Bratislava 36677281 0,00 PDF dokument (63,22K)
PDF (63,22K)
28.12.2021 Z_2021_3982 Dexis - čistiace prostriedky DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 951 01 Vráble 31427855 0,00 PDF dokument (1,32M)
PDF (1,32M)
28.12.2021 Z_2021_3981 Dexis - hygienické potreby DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 951 01 Vráble 31427855 0,00 PDF dokument (1,85M)
PDF (1,85M)
28.12.2021 Z_2021_3980 KM office -nákup kancelárskych potrieb KM Office spol. s.r.o. Cabaj Čápor 44084358 0,00 PDF dokument (353,87K)
PDF (353,87K)
28.12.2021 Z_2021_3979 Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany - Ligas LIGAS s.r.o. Štefánikova 54, 949 01 Nitra 36715956 0,00 PDF dokument (188,46K)
PDF (188,46K)
24.12.2021 Z_2022_3990 SHARP Zmluva o poskytovaní servisných služieb Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (1,60M)
PDF (1,60M)
24.12.2021 Z_2022_3989 SHARP Zmluva o poskytovaní servisných služieb Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (1,60M)
PDF (1,60M)
24.12.2021 Z_2022_3988 SHARP Zmluva o poskytovaní servisných služieb Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (1,65M)
PDF (1,65M)
08.12.2021 Z_2021_3978 Zmluva -Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 2022 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (432,41K)
PDF (432,41K)
26.11.2021 Z_2021_3977 Zmluva o prenájme priestorov Sorry We Can Družstevná 349/22, 082 16 Záhradné 52778193 1 200,00 PDF dokument (388,02K)
PDF (388,02K)
09.11.2021 Z_2021_3976 Rámcová kúpna zmluva Messer Messer Tatragas spol. s.r.o. Bratislava 00685852 0,00 PDF dokument (2,14M)
PDF (2,14M)
01.11.2021 Z_2022_3986 Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovania služieb SVOP spol. s.r.o. Pod rovnicami 2, Bratislava 841 04 30775264 0,00 PDF dokument (1,09M)
PDF (1,09M)
26.10.2021 Z_2021_3975 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia Drama Queer Tomášikova 50C, 831 04 Bratislava 52886891 2 000,00 PDF dokument (20,13K)
PDF (20,13K)
26.10.2021 Z_2021_3974 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia 3.11.2021 Budapešť Commercium spol. s.r.o. Bajkalská 5/A, 831 03 Bratislava 17314682 4 300,00 PDF dokument (59,01K)
PDF (59,01K)
06.09.2021 Z_2021_3972 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia 2.10.2021 Drotár Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 1 000,00 PDF dokument (131,45K)
PDF (131,45K)
06.09.2021 Z_2021_3971 Dohoda o spolupráci - Divadelná Nitra 2021 Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 0,00 PDF dokument (115,27K)
PDF (115,27K)
03.09.2021 Z_2021_3969 VIDOR s.r.o. Zmluva o dielo VIDOR s.r.o. Martin nad Žitavou 223, 953 01 46736263 82 672,92 PDF dokument (2,63M)
PDF (2,63M)
01.09.2021 Z_2021_3973 Zájazd Marin inscenácia DOM 2 000,00 PDF dokument (1,93M)
PDF (1,93M)
02.07.2021 Z_2021_3966 Zmluva o prenájme priestorov Umelecká agentúra mystik, s.r.o. 44314027 2 000,00 PDF dokument (119,75K)
PDF (119,75K)
30.06.2021 Z_2021_3967 Zmluva o poskytovaní služieb Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN Nitra 41061489 600,00 PDF dokument (161,70K)
PDF (161,70K)
29.06.2021 Z_2021_3970 Rámcová dohoda Jánsky Jánsky s.r.o. Nitra 50606387 0,00 PDF dokument (876,63K)
PDF (876,63K)
07.06.2021 Z_2021_3965 Zmluva o odohratí divadelného predstavenie DOM - Zvolenské hry 10.6.2021 Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 2 000,00 PDF dokument (919,20K)
PDF (919,20K)
27.05.2021 Z_2021_3964 Licencia na inscenáciu Kým nastane ticho RTVS Bratislava 0,00 PDF dokument (1,18M)
PDF (1,18M)
22.03.2021 Z_2021_3962 Zasielateľská zmluva ,,Zásielkovňa,, Zásielkovňa s.r.o. Kopčianska 3338/82A, Bratislava 851 01 48136999 0,00 PDF dokument (2,63M)
PDF (2,63M)
19.03.2021 Z_2021_3961 DAB - Kolektívna zmluva na rok 2021 0,00 PDF dokument (1,14M)
PDF (1,14M)
26.01.2021 Z_2021_3960 Zmluva o poskytovaní servisných služieb SC200017SK Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (1,14M)
PDF (1,14M)
26.01.2021 Z_2021_3959 Zmluva o poskytovaní servisných služieb SC200016SK Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (1,13M)
PDF (1,13M)
24.12.2020 Z_2021_3963 Kontrola EPS, opravy, montáž, servis Landy elektronic, Jur nad Hronom 40665828 0,00 PDF dokument (750,00K)
PDF (750,00K)
21.12.2020 Z_2020_3958 DEXIS hygienické potreby 2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 951 01 Vráble 31427855 0,00 PDF dokument (1,29M)
PDF (1,29M)
21.12.2020 Z_2020_3957 DEXIS Čistiace prostriedky 2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 951 01 Vráble 31427855 0,00 PDF dokument (1,30M)
PDF (1,30M)
15.12.2020 Z_2020_3956 KM Office na rok 2021 KM Office spol. s.r.o. Cabaj Čápor 44084358 0,00 PDF dokument (433,62K)
PDF (433,62K)
15.12.2020 Z_2020_3955 Dobrovoľný hasičský zbor Nitra r.2021 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (408,14K)
PDF (408,14K)
15.12.2020 Z_2020_3954 LIGAS s.r.o. Doplnková fyzcká ochrana objektu na rok 2021 LIGAS s.r.o. Štefánikova 54, 949 01 Nitra 36715956 0,00 PDF dokument (195,96K)
PDF (195,96K)
23.11.2020 Z_2020_3953 Zmluva o dielo Energostav 2021-2022 Energostav, Nitra 11722231 0,00 PDF dokument (161,29K)
PDF (161,29K)
23.11.2020 Z_2020_3952 Zmluva o dielo Energostav 2021-2022 Energostav, Nitra 11722231 0,00 PDF dokument (710,65K)
PDF (710,65K)
12.11.2020 Z_2020_3951 Tempering, s.r.o. odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení na rok 2021 Tempering s.r.o. Nitra 44543646 0,00 PDF dokument (1,08M)
PDF (1,08M)
12.10.2020 Z_2020_3949 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia v Hlohovci 13.10.2020 Dámska šatňa Mestské kultúrne centru Hlohovec Nám. Sv. Michala č.3, 920 01 Hlohovec 00182877 1 500,00 PDF dokument (112,36K)
PDF (112,36K)
29.09.2020 Z_2020_688 Kúpna zmluva ZSE zemný plyn r.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 0,00 PDF dokument (220,35K)
PDF (220,35K)
29.09.2020 Z_2020_687 Kúpna zmluva ZSE elektrická energia r.2021 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 0,00 PDF dokument (213,02K)
PDF (213,02K)
25.09.2020 Z_2020_689 Zmluva o odohratí divadelnáho predstavenia Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 700,00 PDF dokument (60,23K)
PDF (60,23K)
04.09.2020 Z_2020_684 Zmluva Jánsky 2020/2021 Jánsky s.r.o. Nitra 50606387 0,00 PDF dokument (1,32M)
PDF (1,32M)
18.08.2020 Z_2020_682 Zmluva o dielo ,, Výmena okenných otvorov DAB v Nitre I. etapa,, REKRA - Kramár René Športová 168/36 , Tesárske Mlyňany 951 76 34396322 207 745,19 PDF dokument (918,60K)
PDF (918,60K)
01.07.2020 Z_2020_677 Zmluva o poskytovaní služieb Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN Nitra 41061489 600,00 PDF dokument (159,78K)
PDF (159,78K)
29.06.2020 Z_2020_681 Dodatok k poistnej zmluve Kooperativa Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 0,00 PDF dokument (7,03M)
PDF (7,03M)
29.06.2020 Z_2020_680 Dodatok k poistnej zmluve Kooperativa Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 0,00
16.06.2020 Z_2020_678 Licenčná zmluva na hru Láska, sex a dane Concord Theatricals 235 Park Avenue Suth Fifth Floor , NY 10003 0,00 PDF dokument (3,06M)
PDF (3,06M)
01.06.2020 Z_2020_686 Dohoda o užívaní Reality Z3 s.r.o. REALITY - Z3 s.r.o. Potočná 21/A, 831 06 Bratislava 29207681 0,00 PDF dokument (1,81M)
PDF (1,81M)
01.06.2020 Z_2020_685 Dohoda o spôsobe výpočtu a podmienkach poskytovania služieb spojených s užívaním REALITY - Z s.r.o. REALITY - Z3 s.r.o. Potočná 21/A, 831 06 Bratislava 29207681 0,00 PDF dokument (1,09M)
PDF (1,09M)
21.02.2020 Z_2020_679 Vytvorenie fotografií do inscenácie Mgr.Art. Ľuboš Kotlár Dlhoveská 1414/26, Šaľa 927 05 51075903 450,00 Mgr. Hana Kocincová marketing a propagácia
20.02.2020 Z_2020_675 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia 22.2.2020 SND Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (2,32M)
PDF (2,32M)
18.02.2020 Z_2020_671 Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2019 0,00 PDF dokument (5,91M)
PDF (5,91M)
18.02.2020 Z_2020_670 DAB - Kolektívna zmluva na rok 2020 0,00 PDF dokument (134,23K)
PDF (134,23K)
11.02.2020 Z_2020_674 Prenájom SĽUK 21.2.2020 Slovenský ľudový umelecký kolektív / SĽUK/ Balkánsa 31/66, 853 08 Bratislava 00164780 1 900,00 PDF dokument (128,27K)
PDF (128,27K)
04.02.2020 Z_2020_666 Zmluva o prenájme priestorov 9.2.2020 Divadlo Komédie Silvánska 29, 841 04 Bratislava 2 500,00 PDF dokument (17,49K)
PDF (17,49K)
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. riaditeľ DAB v Nitre
03.02.2020 Z_2020_669 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia HOAX 7.2.2020 Mestské kultúrne centrum SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom 37952005 400,00 PDF dokument (103,68K)
PDF (103,68K)
03.02.2020 Z_2020_668 Prenájom priestorov Bonul Bonul s.r.o. Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36528170 2 000,00 PDF dokument (124,35K)
PDF (124,35K)
16.01.2020 Z_2020_667 Zmluva o spolupráci 28.1.2020 ČLOVEČINA, občianske združenie Panenská 13, 811 03 Bratislava 36090247 0,00 PDF dokument (100,19K)
PDF (100,19K)
14.01.2020 Z_2020_662 Prenájom priestorov Piaristická škola 7.2.2020 Piaristická spojená škola csv. Jozefa Kalazanského Piaristická 6, 949 01 Nitra 31824986 1 700,00 PDF dokument (16,92K)
PDF (16,92K)
10.01.2020 Z_2020_661 Prenájom priestorov Progresívne Slovensko Progresívne Slovensko Tallerová 5/10 , 811 02 Bratislava 512 248 36 600,00 PDF dokument (389,24K)
PDF (389,24K)
30.12.2019 Z_2020_673 ZSE dodávka plynu 2020 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 0,00 PDF dokument (195,90K)
PDF (195,90K)
30.12.2019 Z_2020_672 Magna dodávka energie 2020 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555, 951 01 Piešťany 35743565 0,00 PDF dokument (199,91K)
PDF (199,91K)
27.12.2019 Z_2019_659 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 21.1.2020 SND Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (105,39K)
PDF (105,39K)
23.12.2019 Z_2020_663 Bankovky tlač a dodanie Nunofia s.r.o. Hviezdoslavova 30, 97401 Banská Bystrica 48170160 0,00 PDF dokument (1,64M)
PDF (1,64M)
20.12.2019 Z_2019_656 Odborné prehliadky zdvíhacích zariadení Revez Nitra s.r.o. Nitra 46457623 0,00 PDF dokument (928,18K)
PDF (928,18K)
19.12.2019 Z_2019_655 Zmluva o zabezpečovaní protipožiarnych služieb r.2020 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (172,37K)
PDF (172,37K)
19.12.2019 Z_2019_654 Čistiace prostriedky - dodávanie tovaru DEXIS SLOVAKIA s.r.o. r.2020 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 951 01 Vráble 31427855 0,00 PDF dokument (1,37M)
PDF (1,37M)
19.12.2019 Z_2019_653 Hygienické potreby - dodávanie tovaru DEXIS SLOVAKIA s.r.o. r.2020 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 951 01 Vráble 31427855 0,00 PDF dokument (1,32M)
PDF (1,32M)
19.12.2019 Z_2019_652 Zmluva na dodanie tovaru KM Office spol.s.r.o. r.2020 KM Office spol. s.r.o. Cabaj Čápor 44084358 0,00 PDF dokument (3,18M)
PDF (3,18M)
02.12.2019 Z_2020_660 Prenájom priestorov SLSP Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 2 700,00 PDF dokument (105,89K)
PDF (105,89K)
02.12.2019 Z_2019_650 Zmluva o poskytovaní sužby bezpečnostnej ochrany objektu Corado-soat , spol s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (258,60K)
PDF (258,60K)
27.11.2019 Z_2019_649 Prenájom priestorov Uniqa UNIQA Krasovského 15, 851 01 Bratislava 00 653 501 100,00 PDF dokument (108,56K)
PDF (108,56K)
27.11.2019 Z_2019_648 Prenájom priestorov Slniečko Centrum Slniečko Bottova 32/A, 949 01 Nitra 36096555 1 700,00 PDF dokument (124,45K)
PDF (124,45K)
27.11.2019 Z_2019_643 Prenájom priestorov SANAT SANAT Nábrežná 3, 93401 Levice 36524093 300,00 PDF dokument (109,63K)
PDF (109,63K)
15.11.2019 Z_2019_642 Zmluva na dodanie tovaru City Light Slovakia s.r.o. Suchý jarok 18, 066 01Humenné 44514557 48 028,62 PDF dokument (623,85K)
PDF (623,85K)
11.11.2019 Z_2019_658 Zmluva o poskytovaní servisných služieb MX-2614N Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (1,13M)
PDF (1,13M)
11.11.2019 Z_2019_657 Zmluva o poskytovaní servisných služieb MX-2310U Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (1,15M)
PDF (1,15M)
06.11.2019 Z_2019_641 Zmluva o prenájme priestorov Nitrazdroj dňa 10.11.2019 1 900,00 PDF dokument (115,87K)
PDF (115,87K)
06.11.2019 Z_2019_639 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia 8.11.2019 Bratislava Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (105,63K)
PDF (105,63K)
05.11.2019 Z_2020_676 Udelenie licencie na hru The Really Useful Group Limited 6 Catherine Street, London WC2B, UK 5 000,00 PDF dokument (1,23M)
PDF (1,23M)
05.11.2019 Z_2019_646 prenájom priestorov SMC SMC Priemyselná automatizácia Fatranská 1223, 013 01 Teplička nad Váhom 35724340 200,00 PDF dokument (106,71K)
PDF (106,71K)
04.11.2019 Z_2019_645 prenájom priestorov Gymnázium Nadácia Gymnázia Golianova 68, 949 01 Nitra 34016571 1 700,00 PDF dokument (125,06K)
PDF (125,06K)
04.11.2019 Z_2019_644 prenájom priestorov Nela Production Nela Production Pribinova 25, 811 09 Bratislava 46 576 240 3 300,00 PDF dokument (107,60K)
PDF (107,60K)
04.11.2019 Z_2019_640 Zmluva o prenájme priestorov UKF dňa 5.11.2019 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 00157716 800,00 PDF dokument (107,16K)
PDF (107,16K)
01.11.2019 Z_2019_647 prenájom priestorov UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 00157716 800,00 PDF dokument (107,13K)
PDF (107,13K)
31.10.2019 Z_2019_637 Rámcová komisionárska dohoda Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 0,00 PDF dokument (860,47K)
PDF (860,47K)
24.10.2019 Z_2019_636 Messer rámcová zmluva Messer Tatragas spol. s.r.o. Bratislava 00685852 0,00 PDF dokument (2,14M)
PDF (2,14M)
22.10.2019 Z_2019_651 Výroba ovladánia do hry AEV systems.r.o. DR.Pantočku 371, 955 01 Tovarníky 43984878 440,00 Ing.Róbert Zeman Koordinátor oddelenia umelecko-dekoračných dielní
22.10.2019 Z_2019_638 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia 30.10.2019 SNV Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi 1 800,00 PDF dokument (164,21K)
PDF (164,21K)
09.10.2019 Z_2019_634 Rámcová dohoda Jánsky Jánsky s.r.o. Nitra 50606387 0,00 PDF dokument (1,16M)
PDF (1,16M)
08.10.2019 Z_2019_633 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Besame mucho RND v Nitre dňa 10.10.2019 ČLOVEČINA, občianske združenie Panenská 13, 811 03 Bratislava 36090247 0,00 PDF dokument (100,37K)
PDF (100,37K)
01.10.2019 Z_2020_665 Dodatok č.2 k Dohode o užívaní REALITY - Z3 s.r.o. Potočná 21/A, 831 06 Bratislava 29207681 0,00 PDF dokument (418,78K)
PDF (418,78K)
01.10.2019 Z_2020_664 Dodatok č.1 k Dohode o spôsobe výpočtu a podmienkach poskytovania služieb REALITY - Z3 s.r.o. Potočná 21/A, 831 06 Bratislava 29207681 0,00 PDF dokument (459,38K)
PDF (459,38K)
01.10.2019 Z_2019_631 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na dodávku tovaru Nitrazdroj a.s. Nitra 0 0,00 PDF dokument (255,58K)
PDF (255,58K)
16.09.2019 Z_2019_635 lepidlo, preglejka do hry Vona Rastislavova 16, 949 01 Nitra 46470310 585,56 Ing.Róbert Zeman Koordinátor oddelenia umelecko-dekoračných dielní
16.09.2019 Z_2019_630 Nákup zvukových zariadení Rock centrum - Ing. Peter Foldvári Ambra Pietra 40, 036 01 Martin 32660162 45 022,80 PDF dokument (7,50M)
PDF (7,50M)
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. riaditeľ DAB v Nitre
14.08.2019 Z_2019_627 Rekonštrukcia a modernizácia telefonnej ústredne Haker VO spol.s.ro. Nitra Kavcova 1487/6 47501286 4 866,00 PDF dokument (303,21K)
PDF (303,21K)
12.08.2019 Z_2019_629 Licenčná zmluva na vytvorenie diela Čechová Simona Čechová Ulica Vladimíra Clementisa 6644/28, 91701 Trnava 1 240,00 PDF dokument (1,23M)
PDF (1,23M)
Pavol Ivan marketing a propagácia
09.08.2019 Z_2019_628 Zmluva o dielo Rekonštrukcia a modernizácia elektr. javiskového výťahu a sejfu MicroStep-Energo, spol. s.r.o. Rybničná 9, 831 07 Bratislava 35897261 13 080,00 PDF dokument (820,50K)
PDF (820,50K)
Ján Surovka Manažér výpravy umeleckej tvorby
05.08.2019 Z_2019_626 Nákup zariadenia na výrobu dymových efektov City Light Slovakia s.r.o. Suchý jarok 18, 066 01Humenné 44514557 11 492,28 PDF dokument (279,71K)
PDF (279,71K)
02.08.2019 Z_2019_632 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Hlava XXII v Nitre / Divadelná Nitra/ dňa 29.9.2019 Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 800,00 PDF dokument (88,47K)
PDF (88,47K)
28.06.2019 Z_2019_625 Zmluva o poskytovaní marketingových služieb Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN Nitra 41061489 7 200,00 PDF dokument (223,87K)
PDF (223,87K)
21.06.2019 Z_2019_621 Návrh poistnej zmluvy - súborové havarijné poistenie MV Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 4 068,08 PDF dokument (394,18K)
PDF (394,18K)
21.06.2019 Z_2019_620 Návrh poistnej zmluvy - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 1 097,21 PDF dokument (373,68K)
PDF (373,68K)
21.06.2019 Z_2019_619 Návrh poistnej zmluvy /majetok/ Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 13 331,45 PDF dokument (1,26M)
PDF (1,26M)
21.06.2019 Z_2019_618 Zmluva o úrazovom poistení osôb prepravovaných motorovými vozidlami Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 1 004,54 PDF dokument (334,75K)
PDF (334,75K)
13.06.2019 Z_2019_616 Zmluva o prenájme priestorov Divadlo Komédie Silvánska 29, 841 04 Bratislava 2 500,00 PDF dokument (125,36K)
PDF (125,36K)
13.06.2019 Z_2019_615 Zmluva o prenájme priestorov Obchodná akadémia Bolečkova 2, 950 50 Nitra 1 700,00 PDF dokument (122,88K)
PDF (122,88K)
11.06.2019 Z_2019_624 Licenčná zmluva na používanie diela Simona Čechová Ulica Vladimíra Clementisa 6644/28, 91701 Trnava 210,00 PDF dokument (173,17K)
PDF (173,17K)
11.06.2019 Z_2019_623 Licenčná zmluva na používanie diela Simona Čechová Ulica Vladimíra Clementisa 6644/28, 91701 Trnava 310,00 PDF dokument (147,80K)
PDF (147,80K)
11.06.2019 Z_2019_614 Zmluva o prenájme priestorov Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej Krčméryho 2, 949 01 Nitra 500,00 PDF dokument (124,00K)
PDF (124,00K)
03.06.2019 Z_2019_622 Zmluva o prenájme priestorov Lúčnica 23.6.2019 Feeling ART spol. s.r.o. Bratislava 1 700,00 PDF dokument (123,39K)
PDF (123,39K)
03.06.2019 Z_2019_613 Zmluva o prenájme priestorov Akadémia tanca Výstavná 8, 941 01 Nitra 1 700,00 PDF dokument (122,79K)
PDF (122,79K)
01.06.2019 Z_2019_617 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Dámsky krajčír dňa 14.6.2019 vo Zvolene Divadlo Jozef Gregora Tajovského vo Zvolene Divadelná č. 3, 960 77 Zvolen 35989572 3 000,00 PDF dokument (229,92K)
PDF (229,92K)
24.05.2019 Z_2019_612 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Malý veľký muž /Človečina OZ/dňa 3.6.2019 v DAB NItra Človečina, občianske združenie Bratislava 0,00 PDF dokument (101,26K)
PDF (101,26K)
23.05.2019 Z_2019_611 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia HOAX dňa 4.6.2019 v Námestove Občianske združenie Kult. 1629 Oravské Veselé 478, 029 62 500,00 PDF dokument (92,41K)
PDF (92,41K)
23.05.2019 Z_2019_610 Zmluva o prenájme priestorov Media Fresh s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 2 500,00 PDF dokument (106,75K)
PDF (106,75K)
15.05.2019 Z_2019_609 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia dňa 20.5.2019 Divadlo Komédie v Bratislave Divadlo Komédie Silvánska 29, 841 04 Bratislava 1 200,00 PDF dokument (88,41K)
PDF (88,41K)
10.05.2019 Z_2019_608 Zmluva na rekonštrukciu a modernizáciu scénického osvetlenia City Light Slovakia s.r.o. Suchý jarok 18, 066 01Humenné 44514557 83 919,36 PDF dokument (1,50M)
PDF (1,50M)
23.04.2019 Z_2019_607 Zmluva o odohratí predstavenia dňa 26.4.2019 Studio Ypsilon Studio Ypsilon Spálená 16, Praha 1 4 500,00 PDF dokument (95,54K)
PDF (95,54K)
23.04.2019 Z_2019_606 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia dňa 25.4.2019 Divadlo Jána Palárika v Trnave Divadlo Jána Palárika Trnava Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava 00228681 1 500,00 PDF dokument (134,32K)
PDF (134,32K)
23.04.2019 Z_2019_605 Zmluva o realizácii divadelného predstavenia dňa 24.4.2019 Horácke Divadlo Jihlava Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava 00094811 3 600,00 PDF dokument (161,65K)
PDF (161,65K)
29.03.2019 Z_2019_601 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia ,,Testosterón,, v MDPOH Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 3 800,00 PDF dokument (908,36K)
PDF (908,36K)
28.03.2019 Z_2019_602 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia ,,MENO,, v Jihlave dňa 4.4.2019 Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava 00094811 2 800,00 PDF dokument (1,71M)
PDF (1,71M)
01.03.2019 Z_2019_599 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia DJZ v Prešove dňa 18.3.2019 Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 900,00 PDF dokument (202,40K)
PDF (202,40K)
21.02.2019 Z_2019_597 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia divadla DJGT Balada pre banditu v DAB v Nitre dňa 26.2.2019 Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 3 500,00 PDF dokument (1,07M)
PDF (1,07M)
20.02.2019 Z_2019_596 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Divadla Astorka v DAB v Nitre dňa 27.4.2019 Divadlo ASTORKA Korzo´90 Suché mýto 17, 814 99 Bratislava 678350 3 500,00 PDF dokument (214,75K)
PDF (214,75K)
01.02.2019 Z_2019_603 Zmluva o prenájme nádob a vývoze triedeného odpadu Nitrianske komunálne služby a.s. Nitra 0,00 PDF dokument (1,61M)
PDF (1,61M)
02.01.2019 Z_2019_595 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia dňa 24.1.2019 ,,Nemá to chybu,, RND ČLOVEČINA, občianske združenie Panenská 13, 811 03 Bratislava 36090247 0,00 PDF dokument (100,72K)
PDF (100,72K)
21.12.2018 Z_2019_604 Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb SHARP Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (2,37M)
PDF (2,37M)
07.12.2018 Z_2018_592 Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu CORADO Corado-soat , spol s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (107,99K)
PDF (107,99K)
04.12.2018 Z_2018_591 Zmluva KM office, kancelárske potreby r.2019 KM Office spol. s.r.o. Cabaj Čápor 44084358 0,00 PDF dokument (160,60K)
PDF (160,60K)
30.11.2018 Z_2019_600 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb Teacher.sk, s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (52,50K)
PDF (52,50K)
30.11.2018 Z_2018_590 Zmluva o dodávke zemného plynu na r.2019 CYEB s.r.o. Záhradnícka 10, Komárno 945 01 98 000,00 PDF dokument (116,70K)
PDF (116,70K)
30.11.2018 Z_2018_589 Zmluva o dodávke elektrickej energie na r.2019 ZSE a.s Bratislava 36677281 105 315,00 PDF dokument (114,83K)
PDF (114,83K)
14.11.2018 Z_2018_588 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia v Bratislave dňa 10.1.2019 ,,Veľký zošit,, Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (109,72K)
PDF (109,72K)
25.10.2018 Z_2018_587 Zmluva kontrolnej činnosti r.2019-2020 Landy elektronic, Jur nad Hronom 40665828 0,00 PDF dokument (128,66K)
PDF (128,66K)
23.10.2018 Z_2018_586 Zmluva o dielo Energostav r.2019-2020 Energostav, Nitra 11722231 0,00 PDF dokument (117,87K)
PDF (117,87K)
22.10.2018 Z_2018_585 Čistiace prostriedky r.2019 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 951 01 Vráble 31427855 0,00 PDF dokument (267,27K)
PDF (267,27K)
22.10.2018 Z_2018_584 Hygienické potreby r.2019 Delux s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (215,54K)
PDF (215,54K)
15.10.2018 Z_2018_581 Zmluva o uskutočnení ,,Slávnostné Gala,,dňa 17.10.2018 venované 60. výročiu narodenia J.Selčana Julius Selčan Prešov 8 500,00 PDF dokument (130,58K)
PDF (130,58K)
04.10.2018 Z_2018_579 Zmluva o dielo Tempering r.2019 Tempering s.r.o. Nitra 44543646 0,00 PDF dokument (2,33M)
PDF (2,33M)
04.10.2018 Z_2018_578 Zmluva o zabezpečení protipožiarnych asistenčných služieb Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (105,18K)
PDF (105,18K)
24.09.2018 Z_2018_576 Zmluva o spolupráci 2018divadlo010/a Nadácia Tatra banky Bratislava 6 700,00 PDF dokument (362,88K)
PDF (362,88K)
24.09.2018 Z_2018_575 Zmluva č.2018div010 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Nadácia Tatra banky Bratislava 6 700,00 PDF dokument (478,70K)
PDF (478,70K)
03.09.2018 Z_2018_577 Usporiadanie divadelného predstavenia SND Heda Gablerová Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 3 972,00 PDF dokument (770,07K)
PDF (770,07K)
01.09.2018 Z_2018_580 Zmluva o odohratí div.predstavenia Ľudia, miesta a veci 1.10.2018 Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 800,00 PDF dokument (105,10K)
PDF (105,10K)
27.08.2018 Z_2018_574 Rámcová dohoda- služby v oblasti tlače a grafického dizajnu Jánsky s.r.o. Nitra 50606387 23 582,40 PDF dokument (560,83K)
PDF (560,83K)
31.07.2018 Z_2018_569 Zmluva o dielo- Oprava vstupných a regulačných prvkov trafostanice Energonet Nitra s.r.o. 34 668,00 PDF dokument (316,46K)
PDF (316,46K)
12.07.2018 Z_2018_563 Zmluva o odohraní div. predstavenia Dámska šatňa 18.10.2018 Mestské kultúrne stredisko Humenné Gorkého 1 2 200,00 PDF dokument (241,81K)
PDF (241,81K)
28.06.2018 Z_2018_559 marketingové služby Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN Nitra 41061489 0,00 PDF dokument (224,11K)
PDF (224,11K)
18.06.2018 Z_2018_573 Zmluva o odohraní div. predstavenia Dámska šatňa 19.10.2018 Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi 1 800,00 PDF dokument (233,08K)
PDF (233,08K)
08.06.2018 Z_2018_572 Zmluva o usporiadaní div.predstavenia Ľudia, miesta a veci 14.9.2018 Medzinárodní festival DIVADLO Plzeň 3 800,00 PDF dokument (95,87K)
PDF (95,87K)
04.06.2018 Z_2018_562 Zmluva o odohratí predstavenia Jánošík 19.6.2018 Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 000,00 PDF dokument (580,71K)
PDF (580,71K)
31.05.2018 Z_2018_566 Zmluva o odohraní div. predstavenia Hoax 18.6.2018 Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 400,00 PDF dokument (557,22K)
PDF (557,22K)
31.05.2018 Z_2018_564 Zmluva o odohraní div. predstavenia Testosteron 6.6.2018 Divadlo Jozef Gregora Tajovského vo Zvolene Divadelná č. 3, 960 77 Zvolen 35989572 3 000,00 PDF dokument (504,01K)
PDF (504,01K)
24.05.2018 Z_2018_567 Dodatok č. 1 k Zmluve pre poskytovanie služby webhosting Teacher.sk, s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (64,91K)
PDF (64,91K)
21.05.2018 Z_2018_560 Zmluva o odohratí predstavenia Sluha dvoch šéfov 6.6.2018 Divadlo Nová Scéna Živnostenská 1, 812 14 Bratislava 00164861 3 700,00 PDF dokument (460,72K)
PDF (460,72K)
02.05.2018 Z_2018_565 Zmluva o odohraní div. predstavenia Hráči 18.5.2018 Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 000,00 PDF dokument (329,49K)
PDF (329,49K)
02.05.2018 Z_2018_561 Zmluva o odohratí predstavenia Prague Mysteries 19.5.2018 Dowis s.r.o. Sulice 4 000,00 PDF dokument (405,60K)
PDF (405,60K)
10.04.2018 Z_2018_568 Zmluva o spolupráci div. predstavenie " Besame mucho" Občianske združenie Človečina Bratislava 6 240,46 PDF dokument (52,00K)
PDF (52,00K)
27.02.2018 Z_2018_553 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia DW7, o.p.s. Olomouc 4 000,00 PDF dokument (110,42K)
PDF (110,42K)
19.02.2018 Z_2018_552 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava 00094811 2 800,00 PDF dokument (105,76K)
PDF (105,76K)
08.02.2018 Z_2018_557 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 1 900,00 PDF dokument (1,17M)
PDF (1,17M)
08.02.2018 Z_2018_556 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 1 000,00 PDF dokument (1,19M)
PDF (1,19M)
05.02.2018 Z_2018_558 Licenčná zmluva Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava 93,00 PDF dokument (728,90K)
PDF (728,90K)
18.01.2018 Z_2018_555 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Nám.Ľ. Štúra 2357/2 2 000,00 PDF dokument (109,22K)
PDF (109,22K)
18.01.2018 Z_2018_554 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Kultúrne centrum Bojnice Hurbanovo nám. č. 19/41, 972 01 Bojnice 42024960 3 000,00 PDF dokument (105,82K)
PDF (105,82K)
03.01.2018 Z_2018_570 Kolektívna zmluva na rok 2018 0,00 PDF dokument (404,78K)
PDF (404,78K)
22.12.2017 Z_2018_551 Kontrola a čistenie komínov Peter Šuľan Kominár Nitra Kochova 571/1 94901 Nitra 30893577. 0,00 PDF dokument (136,64K)
PDF (136,64K)
22.12.2017 Z_2018_550 Odborné prehliadky a skúšky výťahov r.2018-2020 Revez Nitra s.r.o. Nitra 46457623 0,00 PDF dokument (189,47K)
PDF (189,47K)
06.12.2017 Z_2018_548 Kontrola EPS Landy elektronic, Jur nad Hronom 40665828 0,00 PDF dokument (98,37K)
PDF (98,37K)
01.12.2017 Z_2017_543 Protipožirne asistenčné služby r. 2018 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (93,91K)
PDF (93,91K)
28.11.2017 Z_2017_546 elektromateriál r. 2018-2019 Elektromat Moravčík Novomeského 10, 949 12 Nitra 30931827 0,00 PDF dokument (203,10K)
PDF (203,10K)
25.11.2017 Z_2017_545 Hygienické potreby r. 2018 Delux s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (123,03K)
PDF (123,03K)
25.11.2017 Z_2017_544 Čistiace prostriedky r. 2018 Delux s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (143,22K)
PDF (143,22K)
23.11.2017 Z_2017_547 kancelárske potreby r. 2018 KM office spol.s.r.o. Nitra 44084358 0,00 PDF dokument (343,59K)
PDF (343,59K)
20.11.2017 Z_2018_549 Nákup tonerov DataCentrum s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (244,02K)
PDF (244,02K)
20.11.2017 Z_2017_541 Poskytovanie strážnej služby r. 2018 Corado-soat , spol s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (91,11K)
PDF (91,11K)
13.11.2017 Z_2017_542 Zmluva o poskytovaní servisných služieb r. 2017-2019 Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. Bratislava 48093891 0,00 PDF dokument (239,79K)
PDF (239,79K)
07.11.2017 Z_2017_539 Kúpna zmluva- dodávka elektrickej energie r. 2018 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 90 998,40 PDF dokument (114,85K)
PDF (114,85K)
06.11.2017 Z_2017_540 Kúpna zmluva- združená dodávka zemného plynu r. 2018 SPP a.s. Bratislava 0 89 581,00 PDF dokument (116,46K)
PDF (116,46K)
23.10.2017 Z_2017_538 Rámcova kúpna zmluva č. 158273/1/2017 Messer Tatragas spol. s.r.o. Bratislava 00685852 0,00 PDF dokument (158,05K)
PDF (158,05K)
09.10.2017 Z_2017_533 poist. zmluva dodatok č. 2 Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 1 051,60 PDF dokument (207,66K)
PDF (207,66K)
06.10.2017 Z_2017_536 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Umelecký súbor LÚČNICA 3 000,00 PDF dokument (131,51K)
PDF (131,51K)
03.10.2017 Z_2017_528 Kúpna zmluva- Čiastková modernizácia scénického osvetlenia City Light Slovakia s.r.o. Suchý jarok 18, 066 01Humenné 44514557 47 980,03 PDF dokument (174,79K)
PDF (174,79K)
26.09.2017 Z_2017_537 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 2 300,00 PDF dokument (255,54K)
PDF (255,54K)
12.09.2017 Z_2017_527 Odstupenie od zmluvy č. Z201742660 Z Interlux Lighting spol.s.ro. Bratislava 47 500,00 PDF dokument (67,06K)
PDF (67,06K)
04.09.2017 Z_2017_524 Odstupenie od zmluvy č. Z201739652 Z Marsann it s.r.o. Bratislava 1 599,98 PDF dokument (67,77K)
PDF (67,77K)
31.08.2017 Z_2017_526 Zmluva č. 201742660 Z Čiastkova modrnizácia scénického osvetlenia Interlux Lighting spol.s.ro. Bratislava 47 500,00 PDF dokument (97,88K)
PDF (97,88K)
30.08.2017 Z_2017_535 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 2 000,00 PDF dokument (108,33K)
PDF (108,33K)
30.08.2017 Z_2017_523 Zmluva - služby v oblasti tlače a grafického dizajnu Jánsky s.r.o. Nitra 50606387 23 995,20 PDF dokument (418,07K)
PDF (418,07K)
25.08.2017 Z_2017_530 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17-112-03055 Fond na podporu umenia Bratislava 8 000,00 PDF dokument (4,22M)
PDF (4,22M)
25.08.2017 Z_2017_529 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17-112-03035 Fond na podporu umenia Bratislava 6 000,00 PDF dokument (4,23M)
PDF (4,23M)
18.08.2017 Z_2017_519 Zmluva prenosné počítače Marsann it s.r.o. Bratislava 1 599,98 PDF dokument (128,34K)
PDF (128,34K)
15.08.2017 Z_2017_521 Odstupenie od zmluvy č. Z201737636 Z Pro JGS s.r.o. Senec 47 950,00 PDF dokument (76,62K)
PDF (76,62K)
14.08.2017 Z_2017_532 Poist.zmluva dodatok č. 1 Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 705,05 PDF dokument (205,13K)
PDF (205,13K)
04.08.2017 Z_2017_520 Zmluva - čiastková modernizácia osvetlenia Pro JGS s.r.o. Senec 47 950,00 PDF dokument (130,62K)
PDF (130,62K)
17.07.2017 Z_2017_516 Zmluva o dielo - dohoda o ukončení Schmikal agency Výčapy Opatovce 0,00 PDF dokument (67,92K)
PDF (67,92K)
12.07.2017 Z_2017_515 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 200,00 PDF dokument (120,59K)
PDF (120,59K)
11.07.2017 Z_2017_511 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia DAB Nitra 1 500,00 PDF dokument (181,73K)
PDF (181,73K)
06.07.2017 Z_2017_512 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Andrea Rybarik Bratislava 250,00 PDF dokument (151,48K)
PDF (151,48K)
04.07.2017 Z_2017_510 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia Mestské divadlo Žilina 1 700,00 PDF dokument (1,36M)
PDF (1,36M)
03.07.2017 Z_2017_513 Zmluva o spolupráci pri zaznamenávaní a vysielaní kult. podujatia RTVS Bratislava 11 000,00 PDF dokument (309,95K)
PDF (309,95K)
28.06.2017 Z_2017_522 Zmluva o poskytovaní služieb Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN Nitra 41061489 7 200,00 PDF dokument (190,11K)
PDF (190,11K)
28.06.2017 Z_2017_517 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi 1 500,00 PDF dokument (334,07K)
PDF (334,07K)
24.06.2017 Z_2017_525 Zmluva o sprostredkovaní vytvorenia diela a licencie - scénická hudba Štefánik Novinski s.r.o. Bratislava 3 000,00 PDF dokument (347,50K)
PDF (347,50K)
23.06.2017 Z_2017_514 zmluva o usporiadaní div. predstavenia Mestské divadlo Žilina 1 700,00 PDF dokument (213,82K)
PDF (213,82K)
21.06.2017 Z_2017_534 Rekonštrukcia hydraulicej stanice a sejfu dekorácií Eurofluid Hydraulik SR s.r.o. Bratislava 23 988,00 PDF dokument (540,30K)
PDF (540,30K)
20.06.2017 Z_2017_531 Zmluva o dielo Norbert Eggenhofer Nitra 2 200,00 PDF dokument (154,38K)
PDF (154,38K)
20.06.2017 Z_2017_508 Zmluva o pokytovaní služieb Mgr. Hana Kocincova Nitra 3 465,00 PDF dokument (159,62K)
PDF (159,62K)
09.06.2017 Z_2017_507 Zmluva o vykonávaní revíznych prehliadok požiarnych klapiek Cyril Hatala Chynorany 897,60 PDF dokument (215,20K)
PDF (215,20K)
08.06.2017 Z_2017_518 Zmluva - ideamaking a tvorba vizuálov Michaela Čulíková Zlaté Moravce 350,00 PDF dokument (72,14K)
PDF (72,14K)
31.05.2017 Z_2017_506 Zmluva o užívaní 2016/17 -09 dodatok č. 1 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (723,27K)
PDF (723,27K)
17.05.2017 Z_2017_505 Osobný automobil TT-car s.r.o. Trnava 12 000,00 PDF dokument (5,62M)
PDF (5,62M)
15.05.2017 Z_2017_509 fotografovanie krst, DOD Ján Csillag Nitra 500,00 PDF dokument (111,53K)
PDF (111,53K)
15.05.2017 Z_2017_504 Zmluva o užívaní 2016/17 -01, 05 dodatok č. 1 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (1,73M)
PDF (1,73M)
26.04.2017 Z_2017_501 Zmluva o užívaní 2016/17-02,04,06 dodatky č. 1 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (1,79M)
PDF (1,79M)
24.04.2017 Z_2017_500 Zmluva o užívaní 2016/17- 08 dodatok č.1 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (537,93K)
PDF (537,93K)
21.04.2017 Z_2017_502 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Panikári Divadlo Jozef Gregora Tajovského vo Zvolene Divadelná č. 3, 960 77 Zvolen 35989572 2 000,00 PDF dokument (4,56M)
PDF (4,56M)
07.04.2017 Z_2017_494 Rozšírenie komunikačného systému City Light Slovakia s.r.o. Suchý jarok 18, 066 01Humenné 44514557 38 150,40 PDF dokument (6,40M)
PDF (6,40M)
04.04.2017 Z_2017_495 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Mestské divadlo Žilina 1 700,00 PDF dokument (3,29M)
PDF (3,29M)
27.03.2017 Z_2017_488 Zmluva o hosťovaní na festivale Divadelný ústav Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava 164691 1 100,00 PDF dokument (9,24M)
PDF (9,24M)
21.03.2017 Z_2017_489 Zmluva o prenájme nádob a vývoze triedeného odpadu Nitrianske komunálne služby a.s. Nitra 0,00 PDF dokument (7,09M)
PDF (7,09M)
21.03.2017 Z_2017_486 Zmluva o spolupráci - divadelné predstavenie Človečina, občianske združenie Bratislava 0,00 PDF dokument (6,52M)
PDF (6,52M)
20.03.2017 Z_2017_485 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 000,00 PDF dokument (3,49M)
PDF (3,49M)
16.03.2017 Z_2017_490 Zmluva - vonkajšie osvetlenie budovy City Light Slovakia s.r.o. Suchý jarok 18, 066 01Humenné 44514557 52 984,60 PDF dokument (9,00M)
PDF (9,00M)
09.03.2017 Z_2017_487 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Pezinské kultúrne centrum Holubyho 42, 902 01 Pezinok 42129168 2 000,00 PDF dokument (3,14M)
PDF (3,14M)
01.03.2017 Z_2017_499 Zmluva o užívaní 2016/17 -12 dodatok č.1 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (618,28K)
PDF (618,28K)
22.02.2017 Z_2017_483 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava 00094811 2 000,00 PDF dokument (4,60M)
PDF (4,60M)
20.02.2017 Z_2017_493 Dodatok č. k Zmluve o poskytnutí dotácie č.j. 169/2017 Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 0,00 PDF dokument (2,15M)
PDF (2,15M)
20.02.2017 Z_2017_492 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č.j. 170/2017 Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 0,00 PDF dokument (2,20M)
PDF (2,20M)
06.02.2017 Z_2017_479 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 1 000,00 PDF dokument (12,25M)
PDF (12,25M)
06.02.2017 Z_2017_478 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 2 000,00 PDF dokument (12,34M)
PDF (12,34M)
01.02.2017 Z_2017_481 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 16-113-04193 Fond na podporu umenia Bratislava 0,00 PDF dokument (2,23M)
PDF (2,23M)
01.02.2017 Z_2017_480 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 16-113-04230 Fond na podporu umenia Bratislava 0,00 PDF dokument (2,29M)
PDF (2,29M)
17.01.2017 Z_2017_477 Zmluva o uskutočnení div. predstavenia Panikári Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 2 700,00 PDF dokument (8,18M)
PDF (8,18M)
17.01.2017 Z_2017_476 Zmluva o uskutočnení div. predstavenia Druh žena Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 2 700,00 PDF dokument (9,05M)
PDF (9,05M)
13.01.2017 Z_2017_473 Zmluva o užívaní 2016/17-13 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (5,65M)
PDF (5,65M)
02.01.2017 Z_2019_598 KOlektívna zmluva r.2017 0,00 PDF dokument (178,73K)
PDF (178,73K)
02.01.2017 Z_2017_472 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 000,00 PDF dokument (4,72M)
PDF (4,72M)
22.12.2016 Z_2016_467 Zmluva o dielo - čistenie kostýmov BlancoM&M s.r.o. Veľké Lovce Veľké Lovce 481 44058349 0,00 PDF dokument (3,94M)
PDF (3,94M)
16.12.2016 Z_2016_471 Zmluva o kontrolnej činnosti EPS Landy elektronic, Jur nad Hronom 40665828 0,00 PDF dokument (8,72M)
PDF (8,72M)
15.12.2016 Z_2016_469 Rámcová kúpna zmluva - Hygienické potreby r.2017 Delux s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (14,08M)
PDF (14,08M)
15.12.2016 Z_2016_459 Zmluva o poskytovaní služieb Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN Nitra 41061489 3 900,00 PDF dokument (6,10M)
PDF (6,10M)
12.12.2016 Z_2017_482 Zmluva- návrh a realizácia scénickej dekorácie Grafel s.r.o. Komárno 2 500,00 PDF dokument (4,22M)
PDF (4,22M)
12.12.2016 Z_2016_470 Rámcová kúpna zmluva- čistiace potreby 2017 Delux s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (19,22M)
PDF (19,22M)
01.12.2016 Z_2016_464 Zmluva o dielo r. 2017 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (4,84M)
PDF (4,84M)
30.11.2016 Z_2016_455 Zmluva o odohraní div. predstavenia - Pezinok - Vianočná spomienka Pezinské kultúrne centrum Holubyho 42, 902 01 Pezinok 42129168 1 200,00 PDF dokument (232,21K)
PDF (232,21K)
25.11.2016 Z_2016_463 Zmluva o dielo r. 2017-2018 Energostav, Nitra 11722231 0,00 PDF dokument (8,10M)
PDF (8,10M)
23.11.2016 Z_2016_462 Zmluva o dielo r.2017-2018 Tempering s.r.o. Nitra 44543646 0,00 PDF dokument (21,93M)
PDF (21,93M)
23.11.2016 Z_2016_454 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia Bratislava 15 000,00 PDF dokument (21,96M)
PDF (21,96M)
22.11.2016 Z_2016_460 Zmluva na dodanie tovaru r. 2017 DataCentrum s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (9,51M)
PDF (9,51M)
22.11.2016 Z_2016_453 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia Bratislava 5 000,00 PDF dokument (21,40M)
PDF (21,40M)
21.11.2016 Z_2017_474 Zmluva- združená dodávka elektrickej energie r. 2017 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 78 999,60 PDF dokument (7,85M)
PDF (7,85M)
18.11.2016 Z_2017_475 Zmluva - združená dodávka zemného plynu r. 2017 SPP a.s. Bratislava 0 87 653,00 PDF dokument (7,95M)
PDF (7,95M)
18.11.2016 Z_2016_461 Zmluva na dodanie tovaru r. 2017 KM Office spol. s.r.o. Cabaj Čápor 44084358 0,00 PDF dokument (13,15M)
PDF (13,15M)
08.11.2016 Z_2017_484 Zmluva navrh a realizacia scenickej dekoracie Triterra s.r.o. Nitra 3 000,00 PDF dokument (4,77M)
PDF (4,77M)
04.11.2016 Z_2016_465 Zmuva o dielo- odborné prehliadky EZS Corado Elektric s.r.o. Nitra 102,00 PDF dokument (3,79M)
PDF (3,79M)
01.11.2016 Z_2016_456 Zmluva o umeleckom hosťovaní LUK. art, s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (10,94M)
PDF (10,94M)
28.10.2016 Z_2016_466 Zmluva o poskytnutí služby bezpečnostnej ochrany objektu Corado-soat , spol s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (7,59M)
PDF (7,59M)
27.10.2016 Z_2017_498 Zmuva o užívaní 2016/17-12 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (4,43M)
PDF (4,43M)
17.10.2016 Z_2016_451 Zmluva o realizácií animácií a projekcie do insc. Povolanie Pápež Eliasz Styrna Porabka Uszewska 4 000,00 PDF dokument (3,82M)
PDF (3,82M)
17.10.2016 Z_2016_450 Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Rádiom Lumen a DAB Rádio Lumen, spol. s. r. o. Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica 31602100 0,00 PDF dokument (404,01K)
PDF (404,01K)
17.10.2016 Z_2016_449 Zmluva o mediálnej spolupráci DAB s Katolíckymi novinami Spolok sv. Vojtecha - Vojtech, spol. s. r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava 31434541 0,00 PDF dokument (362,39K)
PDF (362,39K)
03.10.2016 Z_2016_468 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2016 dodatok č. 1 Revez Nitra s.r.o. Nitra 46457623 0,00 PDF dokument (2,36M)
PDF (2,36M)
28.09.2016 Z_2016_447 Zmluva o odohraní div. predstavenia v DAB - Hostina dravcov (DJZP) Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 1 500,00 PDF dokument (1,74M)
PDF (1,74M)
26.09.2016 Z_2016_446 Zmluva o odohraní div. predstavenia v Poľsku - Hamlet je mŕtvy - Faust je hladný Divadlo Stefana Jaracza v Olsztyne ul. 1. mája 4, 10-118 Olsztyn, Poľsko 739-030-43-25 6 000,00 PDF dokument (235,51K)
PDF (235,51K)
22.09.2016 Z_2016_448 Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Nadácia Tatra banky Bratislava 6 700,00 PDF dokument (17,19M)
PDF (17,19M)
22.09.2016 Z_2016_445 Zmluva o odohraní div. predstavenia v Košiciach - Štyria v ringu Združenie FORSA, Rosná 6, 040 01 Košice 17068371 1 000,00 PDF dokument (242,52K)
PDF (242,52K)
19.09.2016 Z_2017_497 Zmuvy o užívaní č. 2016/17-03,04 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (8,84M)
PDF (8,84M)
16.09.2016 Z_2016_443 Zmluva o odohraní div. predstavenia - Zmiešaná štvorhra - RND ČLOVEČINA, občianske združenie Panenská 13, 811 03 Bratislava 36090247 0,00 PDF dokument (222,74K)
PDF (222,74K)
16.09.2016 Z_2016_442 Zmluva o odohraní div. predstavenia v Srbsku - Dámska šatňa Slovenské vojvodinské divadlo Kolarova4, 21 470 Báčsky Petrovec, Srbsko 08650438 1 000,00 PDF dokument (364,74K)
PDF (364,74K)
16.09.2016 Z_2016_441 Zmluva o odohraní div. predstavenia v Prešove - Panikári Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 2 000,00 PDF dokument (241,13K)
PDF (241,13K)
14.09.2016 Z_2016_458 Zmluva o vytvorení diela Mgr. Hana Kocincova Nitra 0,00 PDF dokument (2,51M)
PDF (2,51M)
07.09.2016 Z_2017_496 Zmluvy o užívaní č. 2016/17-01, 02 - 2016/17-05 až 2016/17-11 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (40,58M)
PDF (40,58M)
07.09.2016 Z_2016_457 Zmluva o spolupráci Klub prialeľov DAB Nitra 31923593 0,00 PDF dokument (3,08M)
PDF (3,08M)
05.09.2016 Z_2016_440 Zmluva o odohraní div. predstavenia v Mestskej časti Dúbravka - Dámska šatňa Mestská časť Dúbravka Žatevná 2/A, Bratislava 00603406 2 500,00 PDF dokument (180,93K)
PDF (180,93K)
15.07.2016 Z_2016_444 Zmluva o umeleckej spolupráci Helena Oborníková Bratislava 120,00 PDF dokument (2,28M)
PDF (2,28M)
15.07.2016 Z_2016_438 výpočtová technika ABCOM Košice s.r.o. Košice 1 685,00 PDF dokument (99,86K)
PDF (99,86K)
13.07.2016 Z_2016_437 Rámcová dohoda- služby v oblasti tlače a grafického dizajnu Peter Jánsky Nitra 0 23 995,20 PDF dokument (483,28K)
PDF (483,28K)
27.06.2016 Z_2016_434 Zmluva - réžia a udelenie licencie Jerzy Jan Poloňski Warszawa 14 000,00 PDF dokument (181,82K)
PDF (181,82K)
27.06.2016 Z_2016_433 Zmluva- vytvorenie umeleckého projektu a animácie Damian Andrzej Styrna Porabka Uszewska 5 000,00 PDF dokument (127,57K)
PDF (127,57K)
27.06.2016 Z_2016_432 Zmluva - realizácia scénických návrhov dekorácie Damian Andrzej Styrna Porabka Uszewska 3 500,00 PDF dokument (125,15K)
PDF (125,15K)
27.06.2016 Z_2016_431 Zmluva- scénické návrhy dekorácie a udelenie licencie Damian Andrzej Styrna Porabka Uszewska 3 500,00 PDF dokument (118,71K)
PDF (118,71K)
27.06.2016 Z_2016_430 Zmluva - asistencia choreografa Katarzyna Zielonka Olkusz 3 000,00 PDF dokument (109,49K)
PDF (109,49K)
27.06.2016 Z_2016_429 Zmluva - vytvorenie choreografie Jaroslaw Staniek Józefoslaw 12 000,00 PDF dokument (132,72K)
PDF (132,72K)
27.06.2016 Z_2016_427 Zmluva o odohraní div. predstavenia na festivale Dream Factory Ostrava - Veľký zošit Dream Factory Ostrava, z. s. Kvapilova2054, Frýdek-Místek 738 01 22710701 1 900,00 PDF dokument (227,03K)
PDF (227,03K)
27.06.2016 Z_2016_426 Zmluva o odohraní div. predstavenia - Zlín - Panikári Městské divadlo Zlín, p. o. tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín 00094838 1 700,00 PDF dokument (223,86K)
PDF (223,86K)
27.06.2016 Z_2016_425 Zmluva o odohraní div. predstavenia v Hradci Králové - Veľký zošit Klicperovo Divadlo o.p.s. Dlouhá 99, 500 01 Hradec Králové, Česká republika 27504689 2 100,00 PDF dokument (232,51K)
PDF (232,51K)
27.06.2016 Z_2016_424 Zmluva o odohraní div. predstavenia v rámci festivalu Dotyky a spojenia - Veľký zošit Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 000,00 PDF dokument (232,79K)
PDF (232,79K)
27.06.2016 Z_2016_423 Zmluva o odohraní div. predstavenia v Brne - Tisícročná včela Národní divadlo Brno, p. o. Dvořákova 11, 657 70 Brno 00094820 16 650,00 PDF dokument (380,32K)
PDF (380,32K)
15.06.2016 Z_2016_428 Zmluva o vytvorení diela Ján Csillag Nitra 500,00 PDF dokument (113,48K)
PDF (113,48K)
14.06.2016 Z_2016_420 Hlavný výťah v objekte divadla Revez Nitra s.r.o. Nitra 46457623 35 880,00 PDF dokument (504,97K)
PDF (504,97K)
14.06.2016 Z_2016_419 Zmluva o prenájme priestorov - Akademická Nitra 2016 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 00157716 4 630,00 PDF dokument (215,91K)
PDF (215,91K)
14.06.2016 Z_2016_418 Prenájom priestorov - 60. výročie vzniku FS ZOBOR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 00397482 1 700,00 PDF dokument (237,81K)
PDF (237,81K)
14.06.2016 Z_2016_417 Prenájom priestorov - 60. výročie vzniku FS ZOBOR ZAFOZ pro ZOBOR Štúrova 3, 949 01 NItra 34007342 800,00 PDF dokument (234,87K)
PDF (234,87K)
09.06.2016 Z_2016_436 Zmluva o vytvorení diela- réžia a udelení licencie Juria Production services s.r.o. Humenné 5 300,00 PDF dokument (124,41K)
PDF (124,41K)
02.06.2016 Z_2016_415 Zmluva o vytvorení diela Jakub Gulyás Bratislava 880,00 PDF dokument (241,61K)
PDF (241,61K)
20.05.2016 Z_2016_414 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 3 000,00 PDF dokument (293,96K)
PDF (293,96K)
20.05.2016 Z_2016_413 Protokol o zverení majetku do správy Nitriansky samosprávny kraj 37861298 18 962,01 PDF dokument (113,31K)
PDF (113,31K)
16.05.2016 Z_2016_422 Zmluva o vytvorení diela Juraj Ďuriš 50,00 PDF dokument (111,21K)
PDF (111,21K)
15.05.2016 Z_2016_421 Zmluva o vytvorení diela Tomáš Turek Nová Ľubovňa 50,00 PDF dokument (111,71K)
PDF (111,71K)
10.05.2016 Z_2016_411 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia - VŠMU - Zachráň si svojho Afričana! Vysoká škola múzických umení v Bratislave Zochova 1, 813 01 Bratislava 00397431 78,00 PDF dokument (255,55K)
PDF (255,55K)
09.05.2016 Z_2016_412 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme časti plochy pešej zóny Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 0,00 PDF dokument (3,36M)
PDF (3,36M)
05.05.2016 Z_2016_410 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - RND - Zmiešaná štvorhra ČLOVEČINA, občianske združenie Panenská 13, 811 03 Bratislava 36090247 0,00 PDF dokument (217,55K)
PDF (217,55K)
03.05.2016 Z_2016_409 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - Zámocké hry zvolenské Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 2 000,00 PDF dokument (241,54K)
PDF (241,54K)
29.04.2016 Z_2016_439 Zmluva o užívaní č. 2016/14 Dodatok č. 1 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (31,64K)
PDF (31,64K)
22.04.2016 Z_2016_408 Zmluva o prenájme priestorov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 00397482 1 570,00 PDF dokument (233,84K)
PDF (233,84K)
05.04.2016 Z_2016_405 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia v Jihlave - Dámska šatňa Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava 00094811 1 000,00 PDF dokument (166,16K)
PDF (166,16K)
05.04.2016 Z_2016_404 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia v DAB - Jihlava (Nejstarší řemeslo) Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, 586 47 Jihlava 00094811 1 000,00 PDF dokument (175,30K)
PDF (175,30K)
04.04.2016 Z_2016_403 Zmluva o odohraní div. predstavenia v DAB - Divadlo ASTORKA Korzo´90 Divadlo ASTORKA Korzo´90 Suché mýto 17, 814 99 Bratislava 678350 3 700,00 PDF dokument (165,73K)
PDF (165,73K)
01.04.2016 Z_2016_406 Zmluva o spolupráci dodatok č. 7 Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 2 000,00 PDF dokument (2,41M)
PDF (2,41M)
21.03.2016 Z_2016_402 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia - MDPOH Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 2 500,00 PDF dokument (201,23K)
PDF (201,23K)
14.03.2016 Z_2016_401 Zmluva o odohraní predstavenia na festivale Nová dráma 2016 Divadelný ústav Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava 164691 1 100,00 PDF dokument (224,66K)
PDF (224,66K)
18.02.2016 Z_2016_400 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia v SND - Parazit Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (180,66K)
PDF (180,66K)
08.02.2016 Z_2016_397 Kúpna zmluva - nákup drobného železiarskeho tovaru Contec plus s.r.o. Bratislava Staviteľská 3, 831 04 Bratislava 35701374 0,00 PDF dokument (5,45M)
PDF (5,45M)
05.02.2016 Z_2016_395 Zmluva o usporiadaní divadelného prestavenia: Zmiernenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch v DAB Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (220,49K)
PDF (220,49K)
05.02.2016 Z_2016_394 Zmluvav o odohraní predstavenia Parazit v SND v BA Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (234,20K)
PDF (234,20K)
02.02.2016 Z_2016_390 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia v Komárne Mestské kulútrne stredisko Komárno Hradná č. 1, 945 01 Komárno 00059994 1 700,00 PDF dokument (177,18K)
PDF (177,18K)
02.02.2016 Z_2016_389 Zmluva o spolupráci uzavretá medzi Mestom Nitra a DAB v Nitre Mesto Nitra 0,00 PDF dokument (205,05K)
PDF (205,05K)
29.01.2016 Z_2016_392 Zmluva o užívaní č. 2016/14 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (5,72M)
PDF (5,72M)
18.01.2016 Z_2016_407 Zmluva o vytvorení diela Monika Penzešová Vinodol 300,00 PDF dokument (2,83M)
PDF (2,83M)
18.01.2016 Z_2016_388 Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky Cognito.CZ, s.r.o. Brno 5 981,00 PDF dokument (248,01K)
PDF (248,01K)
14.01.2016 Z_2016_386 Zmluva o užívaní č. 2016/13 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (174,82K)
PDF (174,82K)
04.01.2016 Z_2016_399 Zmluva o vytvorení diela Peter Jánsky Nitra 0 400,00 PDF dokument (118,85K)
PDF (118,85K)
04.01.2016 Z_2016_391 Servis softveru info systém- vstupenky- Web on-line predaj Ace system spol. s.r.o. Nitra 36556769 180,00 PDF dokument (144,80K)
PDF (144,80K)
04.01.2016 Z_2016_383 Dodatok o uskutočnení umeleckého výkonu Luk.dance, s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (58,64K)
PDF (58,64K)
30.12.2015 Z_2015_375 Rámcova kúpna zmluva r. 2016 - hygienické potreby Delux s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (339,69K)
PDF (339,69K)
30.12.2015 Z_2015_374 Rámcova kupna zmluva- čistiace prostriedky r. 2016 Delux s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (373,16K)
PDF (373,16K)
29.12.2015 Z_2016_387 Kúpna zmluva - elektroinštalačný materiál Elektromat Moravčík Novomeského 10, 949 12 Nitra 30931827 0,00 PDF dokument (310,66K)
PDF (310,66K)
28.12.2015 Z_2015_376 zmluva - nákup kancelárskych potrieb KM Office spol. s.r.o. Cabaj Čápor 44084358 0,00 PDF dokument (243,51K)
PDF (243,51K)
28.12.2015 Z_2015_373 nákup tonerov Datasoft Media s.r.o. Nitra 0 0,00 PDF dokument (162,44K)
PDF (162,44K)
22.12.2015 Z_2016_452 Dohoda o spolupráci medzinárodný festival DIVADELNA Nitra 2016 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (16,89M)
PDF (16,89M)
18.12.2015 Z_2015_377 zmluva o bezpečnostnej ochrane objektu Corado-soat , spol s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (260,43K)
PDF (260,43K)
16.12.2015 Z_2016_385 Zmluva o dielo na vykonávanie prav. odb.prehliadok zariadenia EZS Corado Elektric s.r.o. Nitra 102,00 PDF dokument (144,56K)
PDF (144,56K)
14.12.2015 Z_2015_371 Kontrola a čistenie komínov 2016-2017 Kominarstvo VVL Nitra 0 0,00 PDF dokument (106,24K)
PDF (106,24K)
14.12.2015 Z_2015_370 Zmluva o kontrolnej činnosti - EPS Landy elektronic, Jur nad Hronom 40665828 0,00 PDF dokument (244,22K)
PDF (244,22K)
11.12.2015 Z_2015_369 Odborné prehliadky a skúšky výťahov Revez Nitra s.r.o. Nitra 46457623 0,00 PDF dokument (122,49K)
PDF (122,49K)
10.12.2015 Z_2016_398 Kúpna zmluva- pohonné hmoty Fuel Traders Corporation s.r.o. Bratislava 9 240,00 PDF dokument (117,54K)
PDF (117,54K)
02.12.2015 Z_2015_368 Protipožiarne asistenčné služby r. 2016 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (117,54K)
PDF (117,54K)
20.11.2015 Z_2015_363 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 0,00 PDF dokument (70,00K)
PDF (70,00K)
18.11.2015 Z_2015_364 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č.j. 17/2015/ÚPaCR Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 0,00 PDF dokument (77,86K)
PDF (77,86K)
12.11.2015 Z_2015_359 SMLOUVA O PROVEDENÍ POHOSTINSKÉHO PŘEDSTAVENÍ Městská divadla pražská, příspěvková organizace V Jámě 1, 110 00 Praha 1 00064297 0,00 PDF dokument (51,26K)
PDF (51,26K)
11.11.2015 Z_2015_372 Zmluva o vytvorení diela Peter Jánsky Nitra 0 900,00 PDF dokument (120,76K)
PDF (120,76K)
09.11.2015 Z_2015_360 Zmluva o výpožičke multifunkčného zariadenia Nepa Business Solutions Slovakia s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (638,35K)
PDF (638,35K)
05.11.2015 Z_2015_367 Združená dodávka zemného plynu r. 2016 SPP a.s. Bratislava 0 90 450,00 PDF dokument (237,20K)
PDF (237,20K)
03.11.2015 Z_2015_366 Združená dodávka elektrickej energie r.2016 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 79 170,40 PDF dokument (114,16K)
PDF (114,16K)
28.10.2015 Z_2015_358 Zmluva o spolupraci Dotyky a spojenia Gazdina roba Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 500,00 PDF dokument (565,08K)
PDF (565,08K)
28.10.2015 Z_2015_357 Zmluva o spolupraci OZ Clovecina Občianske združenie Človečina Piešťanská 346/97, 922 21 Moravany nad Váhom 36090247 0,00 PDF dokument (821,65K)
PDF (821,65K)
28.10.2015 Z_2015_356 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Druh: Žena Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 2 000,00 PDF dokument (72,00K)
PDF (72,00K)
28.10.2015 Z_2015_355 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Veľký zošit Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 800,00 PDF dokument (73,00K)
PDF (73,00K)
28.10.2015 Z_2015_354 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Parazit Dom kultúry Púchov Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov 00490741 2 500,00 PDF dokument (77,50K)
PDF (77,50K)
28.10.2015 Z_2015_353 Nájomná zmluva DAB Nitra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 2 808,00 PDF dokument (62,00K)
PDF (62,00K)
23.10.2015 Z_2015_352 Rámcová komisionárska dohoda- stravné lístky Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (7,82M)
PDF (7,82M)
20.10.2015 Z_2016_380 Dohoda o spôsobe výp. a podm. poskyt. služieb spojených s podnájmom Reality-nájomná a.s. Bánovce nad Bebravou 0,00 PDF dokument (574,05K)
PDF (574,05K)
20.10.2015 Z_2016_379 Dohoda o užívaní Reality-nájomná a.s. Bánovce nad Bebravou 0,00 PDF dokument (613,33K)
PDF (613,33K)
20.10.2015 Z_2016_378 Dohoda o skončení užívania Reality-nájomná a.s. Bánovce nad Bebravou 0,00 PDF dokument (72,47K)
PDF (72,47K)
15.10.2015 Z_2016_396 Zmluva o nájme oceľových fliaš Messer Tatragas spol. s.r.o. Bratislava 00685852 328,50 PDF dokument (7,69M)
PDF (7,69M)
15.10.2015 Z_2015_362 Kúpna zmluva č. Z201527195_Z ITSK - Henrich Sonnenschein Nitra 637,00 PDF dokument (102,61K)
PDF (102,61K)
15.10.2015 Z_2015_361 Kúpna zmluva č. Z201527162_Z ITSK - Henrich Sonnenschein Nitra 779,00 PDF dokument (101,40K)
PDF (101,40K)
14.10.2015 Z_2016_381 Rámcova kúpna zmluva č. 158273/1/2015 Messer Tatragas spol. s.r.o. Bratislava 00685852 0,00 PDF dokument (218,46K)
PDF (218,46K)
09.10.2015 Z_2015_350 Zmluva o dielo- Oprava strechy DAB Nitra Proizol s.r.o. Bánovce nad Bebravou 29 672,83 PDF dokument (8,47M)
PDF (8,47M)
25.09.2015 Z_2015_349 Zmluvy o užívaní č. 2015/16 09-12 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (23,90M)
PDF (23,90M)
21.09.2015 Z_2015_348 Zmluvy o užívaní č. 2015/16 05-08 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (23,05M)
PDF (23,05M)
21.09.2015 Z_2015_347 Zmluvy o užívaní č. 2015/16 01-04 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (23,93M)
PDF (23,93M)
11.09.2015 Z_2016_382 Zmluva o dielo na vytvorenie web on-line predaj Ace system spol. s.r.o. Nitra 36556769 6 000,00 PDF dokument (247,69K)
PDF (247,69K)
11.09.2015 Z_2015_343 Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Nadácia Tatra banky Bratislava 6 638,00 PDF dokument (18,47M)
PDF (18,47M)
07.09.2015 Z_2015_341 Zmluva o spolupráci dodatok č. 6 Mesto Nitra 2 000,00 PDF dokument (1,26M)
PDF (1,26M)
01.09.2015 Z_2015_346 Dohoda o užívaní dodatok č. 1 Reality-nájomná a.s. Bánovce nad Bebravou 0,00 PDF dokument (4,09M)
PDF (4,09M)
25.08.2015 Z_2016_393 Kúpna zmluva - predaj nákladného motorového vozidla Nitriansky samosprávny kraj 37861298 2 050,00 PDF dokument (6,24M)
PDF (6,24M)
24.08.2015 Z_2015_338 Zmluva o zabezpečení prevádzkovania predajných automatov Soňa Korčeková- ASO Vending Banská Bystrica 0,00 PDF dokument (8,61M)
PDF (8,61M)
13.08.2015 Z_2015_337 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, Prečalúnenie divadelných sedadiel – kresiel. Mobilier Design s.r.o. Alexyho 2, 921 01 Banka 36245089 57 808,80 PDF dokument (196,47K)
PDF (196,47K)
13.08.2015 Z_2015_336 Zmluva o dielo, Prečalúnenie divadelných sedadiel – kresiel. Mobilier Design s.r.o. Alexyho 2, 921 01 Banka 36245089 57 808,80 PDF dokument (2,29M)
PDF (2,29M)
10.08.2015 Z_2015_339 Služby v oblasti tlače a grafického dizajnu Peter Jánsky, grafické štúdio Misionárska 17, 949 01 Nitra 1020400612 23 967,00 PDF dokument (18,42M)
PDF (18,42M)
17.07.2015 Z_2015_340 Zmluva č. 45/2015 o poskytnutí dotácie MK SR Nitriansky samosprávny kraj 37861298 7 000,00 PDF dokument (3,95M)
PDF (3,95M)
10.07.2015 Z_2015_335 Zmluva o poskytovaní služieb ALAland s.r.o. Bratislava 10 800,00 PDF dokument (6,33M)
PDF (6,33M)
06.07.2015 Z_2015_333 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Kolomaž, združenie pre súčasné umenie M. Turkovej 30, 91 101 Trenčín 36127884 1 700,00 PDF dokument (4,02M)
PDF (4,02M)
30.06.2015 Z_2015_331 Poistná zmluva Kooperativa poisťovňa a.s. Bratislava Kooperativa poisťovňa a.s.Bratislava 10 913,40 PDF dokument (16,44M)
PDF (16,44M)
23.06.2015 Z_2015_329 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia osvetlenia v umelecko dekoračných dielňach Energostav, Nitra 11722231 22 591,68 PDF dokument (24,63M)
PDF (24,63M)
18.06.2015 Z_2015_328 Kúpna zmluva - horizontálna zrovnávacia fréza BB Trade Ing. Ján Buchanec Martin 5 700,00 PDF dokument (7,22M)
PDF (7,22M)
15.06.2015 Z_2015_330 Dodatok č. 1 k Servisnej zmluve SHZ - S, spol. s.r.o. Zvolen SHZ - S spol.s.r.o. Zvolen 0,00 PDF dokument (3,25M)
PDF (3,25M)
04.06.2015 Z_2015_326 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Národné osvetové centrum Bratislava 12 600,00 PDF dokument (6,62M)
PDF (6,62M)
18.05.2015 Z_2015_327 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Jánsky Nitra 400,00 PDF dokument (2,61M)
PDF (2,61M)
25.04.2015 Z_2015_332 Zmluva o vytvorení diela Ján Csillag Nitra 500,00 PDF dokument (3,05M)
PDF (3,05M)
17.04.2015 Z_2015_322 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 3 000,00 PDF dokument (215,14K)
PDF (215,14K)
10.04.2015 Z_2015_321 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia DW7, o.p.s. Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc, Česká republika 27025624 3 000,00 PDF dokument (1,28M)
PDF (1,28M)
16.03.2015 Z_2015_320 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (3,75M)
PDF (3,75M)
27.02.2015 Z_2015_319 Zmluva o dielo bezpečnotechnická služba Schmikal agency s.r.o. Výčapy-Opatovce 0 0,00 PDF dokument (140,02K)
PDF (140,02K)
27.02.2015 Z_2015_318 Zmluva o dielo Havarijný stav- priesak vody do SD UDD Ing. Roman Petrovič Staviteľ 8 148,29 PDF dokument (17,91M)
PDF (17,91M)
16.02.2015 Z_2015_342 Zmluva o divad. predstavení Lázně Luhačovice a.s. Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, ČR 46347828 1 876,47 PDF dokument (4,52M)
PDF (4,52M)
11.02.2015 Z_2015_316 Zmluva o spolupráci uzavretá č. 12042014/ÚPAM ČLOVEČINA, občianske združenie Panenská 13, 811 03 Bratislava 36090247 0,00 PDF dokument (1,65M)
PDF (1,65M)
02.02.2015 Z_2015_323 Zmluva o vytvorení diela Autor s.r.o. Bratislava 3 000,00 PDF dokument (8,06M)
PDF (8,06M)
30.01.2015 Z_2015_313 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa Obchodného zákonníka Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 42209005 0,00 PDF dokument (937,46K)
PDF (937,46K)
26.01.2015 Z_2015_312 Zmluva o užívaní 2014/04 dodatok č. 1 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (764,38K)
PDF (764,38K)
22.01.2015 Z_2015_311 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (1,65M)
PDF (1,65M)
09.01.2015 Z_2015_324 Zmluva o vytvorení diela Juria Production services s.r.o. Humenné 5 350,00 PDF dokument (4,77M)
PDF (4,77M)
08.01.2015 Z_2015_325 Zmluva o vytvorení diela Zelený Dom Group s.r.o. Nitra 4 500,00 PDF dokument (18,14M)
PDF (18,14M)
07.01.2015 Z_2015_314 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa Obchodného zákonníka Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 0,00 PDF dokument (1,09M)
PDF (1,09M)
05.01.2015 Z_2015_315 Zmluva o prenájme priestorov DAB Nitra 300,00 PDF dokument (4,14M)
PDF (4,14M)
30.12.2014 Z_2015_334 Dohoda o spolupráci Divadelná Nitra 2015 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (17,07M)
PDF (17,07M)
30.12.2014 Z_2015_310 Rámcová kúpna zmluva -čistiace prostriedky a hyg.potreby DeLUX-SM, s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (25,29M)
PDF (25,29M)
09.12.2014 Z_2014_307 Zmluva o dielo - Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických Energostav, Nitra 11722231 0,00 PDF dokument (7,15M)
PDF (7,15M)
08.12.2014 Z_2014_306 Zmluva o zabezpečovaní protipožiarnych asistenčných služieb Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (5,54M)
PDF (5,54M)
02.12.2014 Z_2014_305 Zmluva o dielo- tlakové a plynové zariadenia Tempering s.r.o. Nitra 44543646 0,00 PDF dokument (18,30M)
PDF (18,30M)
01.12.2014 Z_2015_308 Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu Corado-soat , spol s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (8,39M)
PDF (8,39M)
27.11.2014 Z_2014_304 Dodatok č. 1 k Protokolu o odňatí majetku zo správy Nitriansky samosprávny kraj 37861298 0,00 PDF dokument (3,46M)
PDF (3,46M)
27.11.2014 Z_2014_298 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Agentúra LUANN s.r.o. Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín 46561277 3 500,00 PDF dokument (3,47M)
PDF (3,47M)
26.11.2014 Z_2014_299 Zmluva o vytvorení diela Ctibor Bachratý Strakova 1 500,00 PDF dokument (3,38M)
PDF (3,38M)
25.11.2014 Z_2014_296 Výmena okien UDD Staviteľ, Ing. Roman Petrovič Nitr.Hrnčiarovce 15 483,48 PDF dokument (19,10M)
PDF (19,10M)
19.11.2014 Z_2014_301 Zmluva o vytvorení diela Peter Jánsky Nitra 0 950,00 PDF dokument (3,30M)
PDF (3,30M)
19.11.2014 Z_2014_297 Zmluva o užívaní č. 2014/13 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (5,53M)
PDF (5,53M)
13.11.2014 Z_2014_303 Licenčná zmluva Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava 103,20 PDF dokument (1,82M)
PDF (1,82M)
10.11.2014 Z_2014_295 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 212/2014 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 3 000,00 PDF dokument (5,72M)
PDF (5,72M)
31.10.2014 Z_2014_294 Protokol o odňatí nehnuteľného majetku zo správy Nitriansky samosprávny kraj 37861298 0,00 PDF dokument (3,24M)
PDF (3,24M)
24.10.2014 Z_2014_293 Zmluva o dielo- Hydroizolácia plochej strechy Lami & Lami spol. s.r.o. Veľká Paka 4 660,19 PDF dokument (18,28M)
PDF (18,28M)
22.10.2014 Z_2014_292 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu /maloodber/ rok 2015 SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (9,94M)
PDF (9,94M)
22.10.2014 Z_2014_291 Zmluva o združenej dodávke elektriky rok 2015 SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (1,11M)
PDF (1,11M)
22.10.2014 Z_2014_290 Zmluva o dodavke plynu rok 2015 SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (2,37M)
PDF (2,37M)
16.10.2014 Z_2014_289 Zmluva o užívaní č. 2014/12 -ubytovací priestor DAB Nitra 0,00 PDF dokument (6,34M)
PDF (6,34M)
14.10.2014 Z_2014_285 Zmluva na dodanie tovaru- nákup kancelárskych potrieb KM Office spol. s.r.o. Cabaj Čápor 44084358 0,00 PDF dokument (6,47M)
PDF (6,47M)
14.10.2014 Z_2014_284 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia č. ZDP/28/201 Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 3 500,00 PDF dokument (2,49M)
PDF (2,49M)
14.10.2014 Z_2014_283 Nákup tonerových náplní a tonerov Datasoft Media s.r.o. Nitra 0 0,00 PDF dokument (6,54M)
PDF (6,54M)
10.10.2014 Z_2014_282 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 192/2014 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 3 000,00 PDF dokument (1,45M)
PDF (1,45M)
24.09.2014 Z_2014_281 Zmluva o dielo Anton Kližan TONY 897,60 PDF dokument (3,82M)
PDF (3,82M)
22.09.2014 Z_2014_288 Zmluvy o užívaní č. 2014/09 -2014/11 - ubytovací priestor DAB Nitra 0,00 PDF dokument (19,03M)
PDF (19,03M)
22.09.2014 Z_2014_287 Zmluvy o užívaní č.2014/05- 2014/08 - ubytovací priestor DAB Nitra 0,00 PDF dokument (25,76M)
PDF (25,76M)
22.09.2014 Z_2014_286 Zmluvy o užívaní č.2014/01 - 2014/04 ubytovací priestor DAB Nitra 0,00 PDF dokument (25,97M)
PDF (25,97M)
22.09.2014 Z_2014_279 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 300,00 PDF dokument (875,07K)
PDF (875,07K)
19.09.2014 Z_2014_280 Zmluva o dielo Ives Košice 143,39 PDF dokument (16,26M)
PDF (16,26M)
18.09.2014 Z_2014_278 Smlouva o realizaci uměleckého vystoupení č. 11/2014 BALET PRAHA o.p.s. Wolkerova 24/3, 160 00 Praha 6 28723724 4 085,00 PDF dokument (1,68M)
PDF (1,68M)
27.08.2014 Z_2014_271 Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Nadácia Tatra banky Bratislava 6 638,00 PDF dokument (18,02M)
PDF (18,02M)
26.08.2014 Z_2014_268 Zmluva o užívaní DAB Nitra 0,00 PDF dokument (5,92M)
PDF (5,92M)
21.08.2014 Z_2015_309 Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb Satro s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (12,48M)
PDF (12,48M)
04.08.2014 Z_2014_270 Zmluva o prenájme časti plochy pešej zóny Mestské služby Nitra 50,00 PDF dokument (3,20M)
PDF (3,20M)
29.07.2014 Z_2014_267 Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní DAB Nitra 0,00 PDF dokument (816,97K)
PDF (816,97K)
23.07.2014 Z_2014_265 Výroba propagačných materiálov Peter Jánsky Nitra 0 23 967,00 PDF dokument (9,87M)
PDF (9,87M)
22.07.2014 Z_2014_269 Zmluva o spolupráci dodatok č. 5 Mesto Nitra 2 000,00 PDF dokument (2,90M)
PDF (2,90M)
22.07.2014 Z_2014_266 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č.48/2014 Nitriansky samosprávny kraj 37861298 7 000,00 PDF dokument (1,16M)
PDF (1,16M)
18.07.2014 Z_2014_264 Propagácia a obchodné aktivity divadla Mgr. Dušan Nevín Cabaj-Čápor 10 800,00 PDF dokument (7,23M)
PDF (7,23M)
01.07.2014 Z_2014_302 Dohoda o užívaní Reality- nájemní 1 CZ s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (5,30M)
PDF (5,30M)
17.06.2014 Z_2014_275 Zmluva o prenájme priestorov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 00397482 4 864,00 PDF dokument (1,08M)
PDF (1,08M)
30.05.2014 Z_2014_261 Zmluva o sprostredkovaní licen.práv k dielu Túlavé divadlo s.r.o. Zeleneč 0,00 PDF dokument (3,44M)
PDF (3,44M)
06.05.2014 Z_2014_263 Zmluva o vytvorení diela- grafické spracovanie Peter Jánsky Nitra 0 594,00 PDF dokument (120,55K)
PDF (120,55K)
05.05.2014 Z_2014_260 Zmluva na dodanie tovaru- nákladné motorové vozidlo BMC, spol. s.r.o. Nitra 69 800,00 PDF dokument (13,64M)
PDF (13,64M)
25.04.2014 Z_2014_262 Zmluva o vytvorení diela - foto Ján Csillag Nitra 500,00 PDF dokument (3,21M)
PDF (3,21M)
07.04.2014 Z_2014_259 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 1 700,00 PDF dokument (513,58K)
PDF (513,58K)
31.03.2014 Z_2014_258 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 3 000,00 PDF dokument (5,91M)
PDF (5,91M)
17.03.2014 Z_2014_254 Zmluva o spolupráci Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 0,00 PDF dokument (1,08M)
PDF (1,08M)
07.03.2014 Z_2014_251 Dodatok č. 1 k Zmluve o usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (789,52K)
PDF (789,52K)
04.03.2014 Z_2014_255 Zmluva o spolupráci Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 42209005 0,00 PDF dokument (902,24K)
PDF (902,24K)
04.03.2014 Z_2014_250 Elektroinštalačný materiál Elektromat Moravčík Novomeského 10, 949 12 Nitra 30931827 0,00 PDF dokument (3,61M)
PDF (3,61M)
28.02.2014 Z_2014_249 Bezpečnostnotechnická služba, ochrana zdravia Schmikal agency Výčapy Opatovce 7 200,00 PDF dokument (6,56M)
PDF (6,56M)
24.02.2014 Z_2014_253 Mandátna zmluva Julius Selčan Prešov 9 500,00 PDF dokument (5,59M)
PDF (5,59M)
14.02.2014 Z_2014_247 zmluva o mediálnom partnerstve Zoznam, s.r.o. Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 36029076 350,00 PDF dokument (1,76M)
PDF (1,76M)
14.02.2014 Z_2014_244 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (2,06M)
PDF (2,06M)
13.02.2014 Z_2014_243 zmluva o odohratí divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (97,86K)
PDF (97,86K)
11.02.2014 Z_2014_300 Zmluva o mediálnom partnerstve Zoznam, s.r.o. Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 36029076 420,00 PDF dokument (1,76M)
PDF (1,76M)
30.01.2014 Z_2014_241 zmluva o odohratí divadelného predstavenia 27012014/ÚPAM Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 1 000,00 PDF dokument (1,46M)
PDF (1,46M)
28.01.2014 Z_2014_239 Zmluva o spolupráci 3 300,00 PDF dokument (2,02M)
PDF (2,02M)
28.01.2014 Z_2014_238 zmluva o odohratí divadelného predstavenia č. ZDP/05/2014 Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 2 000,00 PDF dokument (2,18M)
PDF (2,18M)
28.01.2014 Z_2014_236 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 3 000,00 PDF dokument (502,78K)
PDF (502,78K)
23.01.2014 Z_2014_235 Fotodokumentácia inscenácie Ctibor Bachratý Bratislava 500,00 PDF dokument (3,73M)
PDF (3,73M)
20.01.2014 Z_2014_234 Ochrana objektu Corado-soat , spol s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (10,55M)
PDF (10,55M)
07.01.2014 Z_2014_246 grafické spracovanie tlačových materiálov Peter Jánsky Nitra 0 594,00 PDF dokument (3,38M)
PDF (3,38M)
03.01.2014 Z_2014_245 palivové karty 2014-2015 Slovnaft a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (3,43M)
PDF (3,43M)
02.01.2014 Z_2014_248 Zmluva o spolupráci 2014 ZEON, spol. s.r.o. Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava 35 865 105 5 650,00 PDF dokument (9,64M)
PDF (9,64M)
02.01.2014 Z_2014_240 Dodatok č. 1/2014 k zmluve o dodávke plynu SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (5,58M)
PDF (5,58M)
30.12.2013 Z_2014_233 Čistiace prostriedky DeLUX-SM, s.r.o. Vráble 0,00 PDF dokument (848,09K)
PDF (848,09K)
30.12.2013 Z_2014_232 Vyhotovenie krátkeho reklamného spotu z inscenácií Televízia Central s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (2,11M)
PDF (2,11M)
30.12.2013 Z_2014_231 Nasnímanie divad.inscenácií 3M media s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (6,40M)
PDF (6,40M)
30.12.2013 Z_2014_230 Zmluva o dielo- zabezpečenie objektu Corado-Netsec, s.r.o. Nitra 3 564,72 PDF dokument (3,76M)
PDF (3,76M)
27.12.2013 Z_2014_273 Dohoda o spolupráci Divadelná Nitra 2014 DAB Nitra 0,00 PDF dokument (17,15M)
PDF (17,15M)
27.12.2013 Z_2013_229 Kontrola EPS r. 2014-2015 Landy elektronic, Jur nad Hronom 40665828 0,00 PDF dokument (9,54M)
PDF (9,54M)
27.12.2013 Z_2013_228 Výkon protipožiarnych asist. služieb r. 2014 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (4,70M)
PDF (4,70M)
18.12.2013 Z_2013_227 Odborné prehliadky výťahov Revez Nitra s.r.o. Nitra 46457623 0,00 PDF dokument (4,67M)
PDF (4,67M)
16.12.2013 Z_2013_226 Kontrola a čistenie komínov Kominarstvo VVL Nitra 0 423,08 PDF dokument (3,70M)
PDF (3,70M)
09.12.2013 Z_2013_225 Zmluva o nájme oceľových fliaš Messer Tatragas spol. s.r.o. Bratislava 00685852 328,50 PDF dokument (4,91M)
PDF (4,91M)
04.12.2013 Z_2013_223 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu rok 2014 maloodber SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (195,39K)
PDF (195,39K)
04.12.2013 Z_2013_222 Zmluva o dodávke plynu rok 2014 SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (2,57M)
PDF (2,57M)
19.11.2013 Z_2013_220 zmluva o odohratí divadelného predstavenia Novohradské osvetové stredisko J. Kármana 2, 984 01 Lučenec 45020094 1 700,00 PDF dokument (1,02M)
PDF (1,02M)
08.11.2013 Z_2014_257 Zmluva o poskytnutí licenčných práv Mgr. Jaroslav Moravčík Bratislava 0,00 PDF dokument (4,06M)
PDF (4,06M)
08.11.2013 Z_2014_256 Zmluva o sprostr.poskytnutia licenčných práv Relax Production, s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (4,21M)
PDF (4,21M)
08.11.2013 Z_2013_217 Fotodokumentácia inscenácie Ctibor Bachratý Bratislava 500,00 PDF dokument (3,82M)
PDF (3,82M)
04.11.2013 Z_2013_221 Grafické spracovanie tlač. materiálov k inscenácií Peter Jánsky Nitra 0 988,00 PDF dokument (3,24M)
PDF (3,24M)
01.11.2013 Z_2014_242 Hosťovanie tanečníkov LUK.dance, s.r.o. Modra 0,00 PDF dokument (6,59M)
PDF (6,59M)
31.10.2013 Z_2013_214 Zmluva o nájme oceľ. fliaš a nákup techn. plynov Messer Tatragas spol. s.r.o. Bratislava 00685852 0,00 PDF dokument (11,12M)
PDF (11,12M)
22.10.2013 Z_2013_218 Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Nadácia Tatra banky Bratislava 6 638,00 PDF dokument (6,59M)
PDF (6,59M)
17.10.2013 Z_2013_216 Zmluva o šírení reklamy ZSE a.s Bratislava 36677281 6 000,00 PDF dokument (4,22M)
PDF (4,22M)
16.10.2013 Z_2013_213 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 2 000,00 PDF dokument (3,32M)
PDF (3,32M)
15.10.2013 Z_2013_210 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 164/2013 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 0,00 PDF dokument (1,06M)
PDF (1,06M)
14.10.2013 Z_2013_212 Nákup kancelárskych potrieb KM Office spol. s.r.o. Cabaj Čápor 44084358 0,00 PDF dokument (4,00M)
PDF (4,00M)
14.10.2013 Z_2013_211 Nákup tonerov Datasoft Media s.r.o. Nitra 0 0,00 PDF dokument (4,86M)
PDF (4,86M)
07.10.2013 Z_2014_252 Zmluva o zabezpečení vytvorenia choreografie Mgr. Jaroslav Moravčík Bratislava 5 500,00 PDF dokument (4,84M)
PDF (4,84M)
01.10.2013 Z_2013_219 Zmluva o zabezpečení reklamy Obecné siete s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (2,80M)
PDF (2,80M)
26.09.2013 Z_2013_215 Zmluva o zabezpečení predstavenia umelec. súboru Feeling ART spol. s.r.o. Bratislava 4 900,00 PDF dokument (4,05M)
PDF (4,05M)
24.09.2013 Z_2013_188 Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb Štátna filharmónia Košice Moyzesova 66 1 150,72 PDF dokument (6,05M)
PDF (6,05M)
23.09.2013 Z_2013_187 Zmluva o spolupráci DNS 2013 - 09 - 01 Divadlo Nová Scéna Živnostenská 1, 812 14 Bratislava 00164861 3 400,00 PDF dokument (1,86M)
PDF (1,86M)
18.09.2013 Z_2013_186 Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci Slevomat.cz s.r.o. Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava 46031103 0,00 PDF dokument (2,22M)
PDF (2,22M)
13.09.2013 Z_2013_185 Zmluva Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 42209005 1 000,00 PDF dokument (0,99M)
PDF (0,99M)
13.09.2013 Z_2013_184 Zmluva o propagácii Považský cukor a.s. Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá 35716266 3 000,00 PDF dokument (0,96M)
PDF (0,96M)
05.09.2013 Z_2013_199 zmluva o užívaní č. 2013/12 Mgr. art. Juraj Hrčka Bratislava 0,00 PDF dokument (4,97M)
PDF (4,97M)
05.09.2013 Z_2013_198 zmluva o užívaní č. 2013/11 Mgr.art. Daniel Majling Revúca 0,00 PDF dokument (4,91M)
PDF (4,91M)
05.09.2013 Z_2013_197 zmluva o užívaní č.2013/10 Martin Šalacha Veľké Zálužice 0,00 PDF dokument (4,93M)
PDF (4,93M)
05.09.2013 Z_2013_196 zmluva o užívaní č. 2013/08 Mgr. art. Roman Poláčik Tvrdošín 0,00 PDF dokument (4,99M)
PDF (4,99M)
05.09.2013 Z_2013_195 zmluva o užívaní č. 2013/07 Alena Pajtinková Hurbanovo 0,00 PDF dokument (4,84M)
PDF (4,84M)
05.09.2013 Z_2013_194 zmluva o užívaní č.2013/06 Monika Pňačeková Ivanka pri Nitre 0,00 PDF dokument (5,23M)
PDF (5,23M)
05.09.2013 Z_2013_193 zmluva o užívaní č.2013/05 Peter Stoklas Nitra 0,00 PDF dokument (4,77M)
PDF (4,77M)
05.09.2013 Z_2013_192 zmluva o užívaní č. 2013/04 Mgr. art. Renáta Ryníková 0,00 PDF dokument (4,87M)
PDF (4,87M)
05.09.2013 Z_2013_191 zmluva o užívaní č.2013/03 Mgr. Martin Fratrič Bratislava 0,00 PDF dokument (5,26M)
PDF (5,26M)
05.09.2013 Z_2013_190 zmluva o užívaní č. 2013/02 Ľuboš Topor Pozdišovce 0,00 PDF dokument (4,95M)
PDF (4,95M)
05.09.2013 Z_2013_189 zmluva o užívaní č. 2013/01 Viskup Marián Bratislava 0,00 PDF dokument (4,96M)
PDF (4,96M)
30.08.2013 Z_2013_224 Zmluva o spolupráci Pavol Komár Bratislava 950,00 PDF dokument (4,38M)
PDF (4,38M)
28.08.2013 Z_2013_183 Nájomná zmluva Štátna opera Národná 11, 974 73 Banská Bystrica 35989327 1 543,83 PDF dokument (2,05M)
PDF (2,05M)
23.08.2013 Z_2013_182 Zmluva ZEON, spol. s.r.o. Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava 35 865 105 7 200,00 PDF dokument (3,95M)
PDF (3,95M)
12.08.2013 Z_2013_180 Kompresory DAB- čiastočná rekonštrukcia vzduchotechniky Process Technik s.r.o. Nitra 59 800,00 PDF dokument (9,98M)
PDF (9,98M)
29.07.2013 Z_2013_179 Výroba propagačných materiálov Peter Jánsky, grafické štúdio Misionárska 17, 949 01 Nitra 1020400612 0,00 PDF dokument (4,50M)
PDF (4,50M)
26.07.2013 Z_2013_178 Zabezpečovanie prác spojených s PR divadla Mgr. Dušan Nevín Cabaj-Čápor 10 800,00 PDF dokument (7,24M)
PDF (7,24M)
24.07.2013 Z_2013_181 Zmluva o poskytnutí dotácie Nitriansky samosprávny kraj 37861298 7 000,00 PDF dokument (9,05M)
PDF (9,05M)
01.07.2013 Z_2013_174 oprava strechy DAB nad hľadiskom Zostav Hupka Zoltán Gabčíkovo 13 001,69 PDF dokument (1,69M)
PDF (1,69M)
31.05.2013 Z_2014_274 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (0,98M)
PDF (0,98M)
31.05.2013 Z_2013_173 Grafické spracovanie tlačových materiálov k inscenáciíí Peter Jánsky, grafické štúdio Misionárska 17, 949 01 Nitra 1020400612 430,00 PDF dokument (3,70M)
PDF (3,70M)
29.05.2013 Z_2013_171 Zmluva č. 601/2013 Občianske združenie Človečina Piešťanská 346/97, 922 21 Moravany nad Váhom 36090247 6 600,00 PDF dokument (2,98M)
PDF (2,98M)
15.05.2013 Z_2013_170 Zmluva č. PA 4.2 - 3/13 o odohraní divadelného predstavenia v rámci festivalu Dotyky a spojenia uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 000,00 PDF dokument (1,73M)
PDF (1,73M)
07.05.2013 Z_2014_276 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 2 000,00 PDF dokument (0,97M)
PDF (0,97M)
07.05.2013 Z_2013_167 Zmluva o spolupráci Creative Web, s.r.o. Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava 36830178 0,00 PDF dokument (3,24M)
PDF (3,24M)
29.04.2013 Z_2013_168 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov 17070775 1 000,00 PDF dokument (1,65M)
PDF (1,65M)
29.04.2013 Z_2013_166 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky Nábrežná 24, 940 01 Nové Zámky 179027036 1 800,00 PDF dokument (1,01M)
PDF (1,01M)
26.04.2013 Z_2013_172 zmluva o spolupráci pri vydávaní DVD Divadelný ústav Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava 164691 0,00 PDF dokument (2,68M)
PDF (2,68M)
22.04.2013 Z_2013_165 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Kultúrne centrum Bojnice Hurbanovo nám. č. 19/41, 972 01 Bojnice 42024960 600,00 PDF dokument (1,19M)
PDF (1,19M)
19.04.2013 Z_2013_164 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 000,00 PDF dokument (1,17M)
PDF (1,17M)
03.04.2013 Z_2013_202 Zmluva na servis softvéru Ace system spol. s.r.o. Nitra 36556769 0,00 PDF dokument (2,24M)
PDF (2,24M)
31.03.2013 Z_2013_208 dodatok č. 1 k zmluve o užívaní č. 8/2012 p. Fratrič DAB Nitra 0,00 PDF dokument (808,79K)
PDF (808,79K)
31.03.2013 Z_2013_204 Zmluva o užívaní č. 17/2012 Pňačeková DAB Nitra 0,00 PDF dokument (4,84M)
PDF (4,84M)
31.03.2013 Z_2013_203 Zmluva o užívaní č. 16/2012 0,00 PDF dokument (4,84M)
PDF (4,84M)
27.03.2013 Z_2014_277 Nájomná zmluva č. 3/2013 Divadlo Aréna Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava 30777810 3 400,00 PDF dokument (4,91M)
PDF (4,91M)
26.03.2013 Z_2013_163 zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 4 000,00 PDF dokument (5,98M)
PDF (5,98M)
26.03.2013 Z_2013_162 zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 2 000,00 PDF dokument (6,19M)
PDF (6,19M)
25.03.2013 Z_2013_209 Zmluva o užívaní č. 18/2012 p. Fratrič DAB Nitra 0,00 PDF dokument (5,02M)
PDF (5,02M)
25.03.2013 Z_2013_207 dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní č. 11/2012 p. Oszlík DAB Nitra 0,00 PDF dokument (840,55K)
PDF (840,55K)
25.03.2013 Z_2013_169 grafické spracovanie tlačových materiálov k inscenácií Peter Jánsky, grafické štúdio Misionárska 17, 949 01 Nitra 1020400612 835,00 PDF dokument (3,33M)
PDF (3,33M)
22.03.2013 Z_2013_175 foto inscenácie Rok v Kocúrkove Ján Csillag Nitra 500,00 PDF dokument (3,87M)
PDF (3,87M)
20.03.2013 Z_2013_160 dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (6,78M)
PDF (6,78M)
15.03.2013 Z_2013_159 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 12032013/ÚPAM Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 2 500,00 PDF dokument (1,47M)
PDF (1,47M)
12.03.2013 Z_2013_157 Zmluva o krátkodobom podnájme nebytových priestorov podľa zák. č. 116/90 Zb. Dom odborov, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina 31577318 1 200,00 PDF dokument (1,82M)
PDF (1,82M)
11.03.2013 Z_2013_156 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BA 271/5-222/2013/082036-Nzpk Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 680,96 PDF dokument (2,60M)
PDF (2,60M)
08.03.2013 Z_2013_158 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 28/2013 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 2 300,00 PDF dokument (2,44M)
PDF (2,44M)
08.03.2013 Z_2013_155 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Obec Radošina Školská ul. 416, 956 05 Radošina 00311014 1 700,00 PDF dokument (1,28M)
PDF (1,28M)
28.02.2013 Z_2013_152 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 6 780,00 PDF dokument (2,62M)
PDF (2,62M)
27.02.2013 Z_2013_154 Bezpečnostnotechnická služba 2013 Schmikal agency Výčapy Opatovce 0,00 PDF dokument (3,79M)
PDF (3,79M)
25.02.2013 Z_2013_153 Zmluva o mediálnom partnerstve Zoznam, s.r.o. Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 36029076 350,00 PDF dokument (2,03M)
PDF (2,03M)
19.02.2013 Z_2013_148 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (2,63M)
PDF (2,63M)
13.02.2013 Z_2013_146 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 1 500,00 PDF dokument (928,03K)
PDF (928,03K)
12.02.2013 Z_2013_176 zmluva o združenej dodávke elektriny rok 2014 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 0,00 PDF dokument (310,44K)
PDF (310,44K)
08.02.2013 Z_2013_147 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Jána Palárika Trnava Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava 00228681 1 500,00 PDF dokument (2,42M)
PDF (2,42M)
06.02.2013 Z_2013_144 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 13/2013 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 2 000,00 PDF dokument (2,57M)
PDF (2,57M)
31.01.2013 Z_2013_141 Dodatok k zmluve č. 2/2013 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 0,00 PDF dokument (585,49K)
PDF (585,49K)
29.01.2013 Z_2013_139 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia MIJAS, spol. s.r.o. Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica 31580645 1 700,00 PDF dokument (0,99M)
PDF (0,99M)
29.01.2013 Z_2013_138 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 1 700,00 PDF dokument (1,36M)
PDF (1,36M)
28.01.2013 Z_2013_140 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Mestské kultúrne stredisko Michalovce Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce 186660 1 500,00 PDF dokument (914,37K)
PDF (914,37K)
28.01.2013 Z_2013_137 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. ZDP / 04 / 2013 Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 1 700,00 PDF dokument (2,06M)
PDF (2,06M)
23.01.2013 Z_2013_206 dodatok č. 1 k zmluve o užívaní č. 6/2012 p.Jurika DAB Nitra 0,00 PDF dokument (808,49K)
PDF (808,49K)
23.01.2013 Z_2013_205 Zmluva o užívaní č. 15/2012 p. Jurika DAB Nitra 0,00 PDF dokument (4,84M)
PDF (4,84M)
22.01.2013 Z_2014_272 Zmuva o spolupráci č. 0232/2013/CE Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 36 514,00 PDF dokument (6,37M)
PDF (6,37M)
21.01.2013 Z_2013_142 foto z inscenácie Ján Csillag Nitra 400,00 PDF dokument (812,92K)
PDF (812,92K)
17.01.2013 Z_2013_136 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 2/2013 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 1 300,00 PDF dokument (1,64M)
PDF (1,64M)
17.01.2013 Z_2013_135 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 500,00 PDF dokument (3,84M)
PDF (3,84M)
02.01.2013 Z_2015_345 Komisionárska zmluva Divadelný ústav Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava 164691 0,00 PDF dokument (2,25M)
PDF (2,25M)
02.01.2013 Z_2013_161 prenájom nebytových priestorov dodatok č. 2 Reality- nájemní plus CZ s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (2,57M)
PDF (2,57M)
01.01.2013 Z_2013_145 Zmluva o spolupráci 2013 ZEON, spol. s.r.o. Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava 35 865 105 5 650,00 PDF dokument (3,31M)
PDF (3,31M)
01.01.2013 Z_2013_132 palivové karty rok 2013 -dodatok č.1 Slovnaft a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (2,08M)
PDF (2,08M)
27.12.2012 Z_2013_177 Dohoda o spolupráci Divadelná Nitra 2013 Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 0,00 PDF dokument (4,87M)
PDF (4,87M)
20.12.2012 Z_2012_126 prehliadky a skúšky techn. zariadení elektrických rok 2013,2014 Miroslav Seifert Energostav , Nitra 0,00 PDF dokument (1,17M)
PDF (1,17M)
18.12.2012 Z_2012_124 záznam divad. inscenácií rok 2013 FM Art Studio Vráble 0,00 PDF dokument (1,31M)
PDF (1,31M)
17.12.2012 Z_2013_133 revízia plynových zariadení -dodatok č.1 do 31.12.2014 Tempering s.r.o. Nitra 44543646 0,00 PDF dokument (399,45K)
PDF (399,45K)
13.12.2012 Z_2012_127 prehliadky, údržba a opravy SHZ rok 2013-2015 SHZ - S spol.s.r.o. Zvolen 0,00 PDF dokument (2,24M)
PDF (2,24M)
13.12.2012 Z_2012_125 nákup osob. ochranných prac. prostriedkov rok 2013 Komplet slovakia Nitra 0 0,00 PDF dokument (2,38M)
PDF (2,38M)
12.12.2012 Z_2013_150 dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Tempering s.r.o. Nitra 44543646 0,00 PDF dokument (1,38M)
PDF (1,38M)
10.12.2012 Z_2012_123 reklamné spoty z inscenácií rok 2013 Televízia Central s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (1,24M)
PDF (1,24M)
10.12.2012 Z_2012_122 protipožiarne asistenčné služby rok 2013 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (2,87M)
PDF (2,87M)
26.11.2012 Z_2012_121 Zmluva o dodávke plynu rok 2013 SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (193,72K)
PDF (193,72K)
26.11.2012 Z_2012_120 Zmluva o združenej dodávke elektriny rok 2013 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281 0,00 PDF dokument (274,46K)
PDF (274,46K)
16.11.2012 Z_2012_119 Sanácia a oprava lóggie na JV fasáde budovy -vloženie oporného stĺpu Staviteľ, Ing. Roman Petrovič Nitr.Hrnčiarovce 23 991,87 PDF dokument (3,15M)
PDF (3,15M)
25.10.2012 Z_2013_134 Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu Nadácia Tatra banky Bratislava 6 638,00 PDF dokument (3,45M)
PDF (3,45M)
16.10.2012 Z_2012_116 Zmluva o dielo - Oprava podložia nad divadelným štúdiom Ing. Roman Petrovič Staviteľ 26 985,08 PDF dokument (5,15M)
PDF (5,15M)
10.10.2012 Z_2012_117 Zmluva č. 1111/2012 Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5, 831 04 Bratislava 35717076 3 700,00 PDF dokument (2,08M)
PDF (2,08M)
08.10.2012 Z_2012_105 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 201/2012 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 1 700,00 PDF dokument (2,04M)
PDF (2,04M)
04.10.2012 Z_2012_102 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Jána Palárika Trnava Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava 00228681 1 500,00 PDF dokument (955,54K)
PDF (955,54K)
03.10.2012 Z_2012_101 Zmluva squat s.r.o. Kapicová 6, 851 01 Bratislava 46506454 2 000,00 PDF dokument (2,53M)
PDF (2,53M)
03.10.2012 Z_2012_99 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia MsKS vo Veľkom Krtíši Nám. A.H. Škultétyho 4, 990 01 Veľký Krtíš 00363235 1 700,00 PDF dokument (974,31K)
PDF (974,31K)
01.10.2012 Z_2012_115 zmluva o užívaní ubyt. priestorov 0,00 PDF dokument (30,95K)
PDF (30,95K)
01.10.2012 Z_2012_114 zmluva o užívaní ubyt. priestorov 0,00 PDF dokument (30,84K)
PDF (30,84K)
01.10.2012 Z_2012_113 zmluva o užívaní ubyt.priestorov 0,00 PDF dokument (30,99K)
PDF (30,99K)
01.10.2012 Z_2012_112 zmluva o užívaní ubyt.priestorov 0,00 PDF dokument (30,87K)
PDF (30,87K)
01.10.2012 Z_2012_111 zmluva o užívaní ubyt. priestorov 0,00 PDF dokument (30,91K)
PDF (30,91K)
01.10.2012 Z_2012_110 zmluva o užívaní ubyt.priestorov 0,00 PDF dokument (30,03K)
PDF (30,03K)
01.10.2012 Z_2012_109 zmluva o užívaní ubyt.priestorov 0,00 PDF dokument (30,89K)
PDF (30,89K)
01.10.2012 Z_2012_108 zmluva o užívaní ubyt. priestorov 0,00 PDF dokument (30,92K)
PDF (30,92K)
01.10.2012 Z_2012_107 zmluva o užívaní ubyt. priestorov 0,00 PDF dokument (30,87K)
PDF (30,87K)
01.10.2012 Z_2012_106 zmluva o užívaní ubyt.priestorov 0,00 PDF dokument (30,99K)
PDF (30,99K)
01.10.2012 Z_2012_103 zmluva o užívaní ubyt.priestorov 0,00 PDF dokument (30,98K)
PDF (30,98K)
28.09.2012 Z_2012_98 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 7 621,00 PDF dokument (1,94M)
PDF (1,94M)
26.09.2012 Z_2012_97 nákup kancelárskych potrieb KM office spol.s.r.o. Nitra 44084358 0,00 PDF dokument (58,85K)
PDF (58,85K)
25.09.2012 Z_2012_96 nákup tonerov Datasoft Media s.r.o. Nitra 0 0,00 PDF dokument (43,45K)
PDF (43,45K)
24.09.2012 Z_2012_100 Zmluva o propagácii produktov Domino Team s.r.o. Lidická 977/23a, 602 00 Brno, Česká republika 29246326 0,00 PDF dokument (2,20M)
PDF (2,20M)
20.09.2012 Z_2012_104 Zmluva o spolupráci Asociácia súčasného divadla Heydukova 17, P. O. Box 90, 814 99 Bratislava 317 95 099 0,00 PDF dokument (895,73K)
PDF (895,73K)
06.09.2012 Z_2012_118 deratizačné práce Adda spol. s.r.o. Nitra 103,92 PDF dokument (484,60K)
PDF (484,60K)
25.06.2012 Z_2012_94 Zmluva o dielo č. 1/2012 Peter Jánsky, grafické štúdio Misionárska 17, 949 01 Nitra 1020400612 0,00 PDF dokument (76,20K)
PDF (76,20K)
16.06.2012 Z_2012_95 zmluva č. 35/2012 o poskytnutí dotácie Nitriansky samosprávny kraj 37861298 3 000,00 PDF dokument (3,96M)
PDF (3,96M)
08.06.2012 Z_2012_92 foto z inscenácie Korepetítor Ján Csillag Nitra 300,00 PDF dokument (27,82K)
PDF (27,82K)
05.06.2012 Z_2012_89 Zmluva o prenájme priestorov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 00157716 3 300,00 PDF dokument (887,92K)
PDF (887,92K)
01.06.2012 Z_2012_87 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (1,06M)
PDF (1,06M)
23.05.2012 Z_2012_85 Zmluva a usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (2,24M)
PDF (2,24M)
21.05.2012 Z_2012_88 vyhotovenie fotografií z inscenácie Henrich Mišovič Nitra 500,00 PDF dokument (2,86M)
PDF (2,86M)
12.05.2012 Z_2012_86 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BA 271/5-113/2012/082036-Nzpk Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 698,88 PDF dokument (2,43M)
PDF (2,43M)
07.05.2012 Z_2012_90 Zmluva o krátkodobom podnájme nebytových priestorov podľa zák. č. 116/90 Zb. Dom odborov, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina 31577318 1 200,00 PDF dokument (1,72M)
PDF (1,72M)
25.04.2012 Z_2012_84 Zmluva o umeleckom hosťovaní Štátna opera Národná 11, 974 73 Banská Bystrica 35989327 2 600,00 PDF dokument (1,87M)
PDF (1,87M)
18.04.2012 Z_2012_130 Zmluva o mediálnom partnerstve Zoznam, s.r.o. Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 36029076 420,00 PDF dokument (3,08M)
PDF (3,08M)
13.04.2012 Z_2012_82 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 67/2012 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 05 Bratislava 30794544 3 000,00 PDF dokument (1,97M)
PDF (1,97M)
11.04.2012 Z_2012_81 Zmluva č. 513/2012 Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5, 831 04 Bratislava 35717076 3 700,00 PDF dokument (2,40M)
PDF (2,40M)
03.04.2012 Z_2012_80 Nájomná zmluva Štátna opera Národná 11, 974 73 Banská Bystrica 35989327 1 539,11 PDF dokument (1,98M)
PDF (1,98M)
23.03.2012 Z_2012_79 Foto inscenácie Pýcha a predsudok Ctibor Bachratý Strakova 1 700,00 PDF dokument (3,93M)
PDF (3,93M)
15.03.2012 Z_2012_83 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Divadlo Aréna Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava 30777810 3 400,00 PDF dokument (2,73M)
PDF (2,73M)
13.03.2012 Z_2012_76 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Jána Palárika Trnava Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava 00228681 1 500,00 PDF dokument (1,08M)
PDF (1,08M)
27.02.2012 Z_2012_71 bezpečnostnotechnická služba rok 2012 Schmikal agency s.r.o. Výčapy-Opatovce 0 6 480,00 PDF dokument (3,56M)
PDF (3,56M)
24.02.2012 Z_2012_74 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (1,04M)
PDF (1,04M)
23.02.2012 Z_2012_75 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, 950 06 308307 3 500,00 PDF dokument (2,96M)
PDF (2,96M)
16.02.2012 Z_2012_72 zmluva o nájme nebytových priestorov Východoslovenská galéria Košice Hlavná 27, 040 01 Košice 650,00 PDF dokument (2,05M)
PDF (2,05M)
16.02.2012 Z_2012_70 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 3 000,00 PDF dokument (1,06M)
PDF (1,06M)
08.02.2012 Z_2012_66 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 17/2012 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava 30794544 3 000,00 PDF dokument (1,84M)
PDF (1,84M)
03.02.2012 Z_2012_65 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Jána Palárika Trnava Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava 00228681 1 500,00 PDF dokument (955,83K)
PDF (955,83K)
02.02.2012 Z_2012_77 Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (2,39M)
PDF (2,39M)
31.01.2012 Z_2012_69 zmluva č. 1/2012 o užívaní ubytovacieho priestoru 1 136,00 PDF dokument (2,52M)
PDF (2,52M)
27.01.2012 Z_2012_64 Zmluva o spolupráci č. 0050/2012/CE Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3 00151653 36 514,00 PDF dokument (1,45M)
PDF (1,45M)
20.01.2012 Z_2012_67 foto inscenácie Dvaja úbohí Rumuni Henrich Mišovič Nitra 500,00 PDF dokument (2,96M)
PDF (2,96M)
20.01.2012 Z_2012_63 Zmluva o spolupráci 21-2011-05-09/OÚ Divadlo Nová scéna Bratislava Živnostenská 1, 812 14 Bratislava 164 861 6 500,00 PDF dokument (1,89M)
PDF (1,89M)
12.01.2012 Z_2012_61 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 030112/ÚPAM Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 1 500,00 PDF dokument (1,40M)
PDF (1,40M)
12.01.2012 Z_2012_60 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia ASTRUM Laus, s.r.o. P. O. Hviezdoslava 2A, Levice 36527866 1 500,00 PDF dokument (0,97M)
PDF (0,97M)
01.01.2012 Z_2012_131 Zmluva o spolupráci 2012 ZEON, spol. s.r.o. Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava 35 865 105 6 780,00 PDF dokument (11,81M)
PDF (11,81M)
01.01.2012 Z_2012_128 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci Tesco stores a.s. Bratislava 0 1 308,00 PDF dokument (1,85M)
PDF (1,85M)
01.01.2012 Z_2012_91 Komisionárska zmluva Divadelný ústav Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava 164691 0,00 PDF dokument (692,83K)
PDF (692,83K)
30.12.2011 Z_2012_68 Zmluva 0622338/00CRZ palivové karty Slovnaft a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (4,95M)
PDF (4,95M)
30.12.2011 Z_2012_62 reklamné spoty v rádiu Jemné Melódie s.r.o. Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava 603686 3 864,00 PDF dokument (2,80M)
PDF (2,80M)
30.12.2011 Z_2012_59 odborné prehliadky techn. zdvíhac.zariadení / výťahov/ Revez plus Nitra 46457623 0,00 PDF dokument (4,16M)
PDF (4,16M)
30.12.2011 Z_2012_55 protipožiarne asist. služby 2012 Dobrovoľný Hasičský zbor Nitra 31195423 0,00 PDF dokument (3,61M)
PDF (3,61M)
22.12.2011 Z_2012_58 reklamu Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Bratislava 2 200,00 PDF dokument (2,37M)
PDF (2,37M)
14.12.2011 Z_2012_57 Krátke reklam. spoty inscenácií 2012 Nitrička media s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (1,91M)
PDF (1,91M)
14.12.2011 Z_2012_56 Nasnímanie obraz.-zvukov. záznamov predstavení 2012 Nitrička media s.r.o. Nitra 0,00 PDF dokument (2,22M)
PDF (2,22M)
14.12.2011 Z_2011_54 kontrola EPS Landy elektronic, Jur nad Hronom 40665828 0,00 PDF dokument (4,14M)
PDF (4,14M)
06.12.2011 Z_2012_73 dodávka elektr.energie rok 2012 ZSE a.s Bratislava 36677281 0,00 PDF dokument (274,39K)
PDF (274,39K)
02.12.2011 Z_2012_78 Zmluva - vypracovanie žiadosti o nenávratný finanč. príspevok ku grantu Porevenir s.r.o. Nové Zámky 2 520,00 PDF dokument (2,91M)
PDF (2,91M)
01.12.2011 Z_2011_53 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Cestovná agentúra KAMI s.r.o. Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves 36706272 2 000,00 PDF dokument (1,02M)
PDF (1,02M)
17.11.2011 Z_2013_201 servisná zmluva Nepa Slovakia s.r.o. Nitra 0 0,00 PDF dokument (4,78M)
PDF (4,78M)
15.11.2011 Z_2011_51 zmluva o vypožičke kopírovacieho stroja Nepa Slovakia s.r.o. Nitra 0 0,00 PDF dokument (5,06M)
PDF (5,06M)
07.11.2011 Z_2011_52 Oprava podložia nad štúdiom Staviteľ, Ing. Roman Petrovič Nitr.Hrnčiarovce 23 901,90 PDF dokument (5,14M)
PDF (5,14M)
02.11.2011 Z_2011_50 pracovné zdravotné služby Pro Care a.s. Bratislava Einsteinova 23-25 0,00 PDF dokument (3,18M)
PDF (3,18M)
27.10.2011 Z_2011_49 dodavka plynu rok 2012 SPP a.s. Bratislava 0 0,00 PDF dokument (292,36K)
PDF (292,36K)
30.09.2011 Z_2011_46 nakup tonerov Datasoft Media s.r.o. Nitra 0 0,00 PDF dokument (3,90M)
PDF (3,90M)
30.09.2011 Z_2011_45 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia č. 185/2011 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava 30794544 3 000,00 PDF dokument (256,11K)
PDF (256,11K)
26.09.2011 Z_2011_48 nakup kancelarskych potrieb KM office spol.s.r.o. Nitra 44084358 0,00 PDF dokument (4,69M)
PDF (4,69M)
16.09.2011 Z_2011_44 Zmluva č. 1011/2011 Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5, 831 04 Bratislava 35717076 3 500,00 PDF dokument (2,38M)
PDF (2,38M)
09.09.2011 Z_2011_43 Zmluva a odohratí divadelného predstavenia na Medzinárodnom Festivale Divadelná Nitra 2011 Asociácia Divadelná Nitra Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra 340 745 71 1 300,00 PDF dokument (1,78M)
PDF (1,78M)
08.09.2011 Z_2011_42 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Klicperovo Divadlo o.p.s. Dlouhá 99, 500 01 Hradec Králové, Česká republika 27504689 2 900,00 PDF dokument (965,40K)
PDF (965,40K)
01.09.2011 Z_2012_129 Zmluva o spolupráci Global 24, s.r.o. Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava 44710798 1 020,00 PDF dokument (2,92M)
PDF (2,92M)
02.08.2011 Z_2013_149 servis a údržba staníc zem.plynu dodatok č. 1 Tempering s.r.o. Nitra 44543646 0,00 PDF dokument (2,22M)
PDF (2,22M)
25.07.2011 Z_2011_47 nakup osobných ochranných pomôcok Komplet slovakia Nitra 0 0,00 PDF dokument (3,01M)
PDF (3,01M)
28.06.2011 Z_2011_41 prenájom priestorov BB- Hollandtex s.r.o. Šaľa 12 312,00 PDF dokument (3,37M)
PDF (3,37M)
22.06.2011 Z_2011_39 Hudba muzikal Julius Selčan Prešov 21 580,00 PDF dokument (3,59M)
PDF (3,59M)
21.06.2011 Z_2011_40 muzikál Divadlo Nová Scéna Živnostenská 1, 812 14 Bratislava 00164861 7 200,00 PDF dokument (2,45M)
PDF (2,45M)
20.06.2011 Z_2011_38 Zmluva o spolup.pri vyrobe audiovizuálneho diela RTVS Bratislava 20 627,00 PDF dokument (5,82M)
PDF (5,82M)
18.06.2011 Z_2011_37 Zmluva o hosťovaní DAB v SND,Sklenený zverinec, 27.6.2011 Slovenské národné divadlo Pribinova 17 , 81901 Bratislava 00164763 0,00 PDF dokument (3,31M)
PDF (3,31M)
31.05.2011 Z_2011_34 DOTYKY A SPOJENIA 2011;MÁTOHY, 24.6.2011- účasť na festivale Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 1 248,00 PDF dokument (7,24M)
PDF (7,24M)
25.05.2011 Z_2011_33 Zámocké hry zvolenské 2011; DJGT Zvolen; Dvojitá rezervácia, 6.6.2011 Divadlo J.G.Tajovského Zvolen Divadelná 3, 960 77 Zvolen 35989572 2 000,00 PDF dokument (2,97M)
PDF (2,97M)
23.05.2011 Z_2013_151 stravné lístky Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava 0,00 PDF dokument (1,47M)
PDF (1,47M)
18.05.2011 Z_2011_32 Edith a Marlene, 7.6.2011 (hosťovanie NS Bratislava v DAB Nitra) Divadlo Nová scéna Bratislava Živnostenská 1, 812 14 Bratislava 164 861 4 500,00 PDF dokument (9,35M)
PDF (9,35M)
16.05.2011 Z_2011_35 Vydanie CD Bathoryčka Divadlo Nová Scéna Bratislava 0 0,00 PDF dokument (2,62M)
PDF (2,62M)
06.05.2011 Z_2011_36 dohoda o umeleckej vypomoci Peter Petiška Kliment 1 000,00 PDF dokument (2,92M)
PDF (2,92M)
15.04.2011 Z_2011_30 Nesladím, 29.5.2011 (hosťovanie RND v DAB Nitra) Agentúra RND extra, s.r.o. Klobučnícka 2/442, 831 04 Bratislava 45481814 7 600,00 PDF dokument (9,78M)
PDF (9,78M)
08.04.2011 Z_2011_31 prenájom reštauračných priestorov SLOVRESTAV,spol.s.r.o. Nitra 34106464 26 162,10 PDF dokument (4,23M)
PDF (4,23M)
08.04.2011 Z_2011_29 LAVV, 23.5.2011 (hosťovanie DAB v DJP Trnava) Divadlo Jána Palárika Trnava Trojičné námestie 2, 917 00 Trnava 00228681 1 500,00 PDF dokument (2,94M)
PDF (2,94M)
08.04.2011 Z_2011_28 Skok z výšky, 1.6.2011 (hosťovanie DAB v SKD Martin) Cestovná agentúra KAMI s.r.o. Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves 36706272 1 800,00 PDF dokument (3,11M)
PDF (3,11M)
07.04.2011 Z_2011_24 Hosťovanie DAB Dvojitá rezervácia MDPOH Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava 30794544 2 500,00 PDF dokument (3,83M)
PDF (3,83M)
31.03.2011 Z_2011_23 Zmluva o hosťovaní DAB v Martine,Dvojitá rezervácia, 29.4.2011 Dom odborov Strojár, s.r.o. S.H.Vajanského 2, 036 01MARTIN 31572596 3 000,00 PDF dokument (3,21M)
PDF (3,21M)
29.03.2011 Z_2011_27 Bosé nohy v parku 24.5.2011 (hosťovanie MDPOH v DAB Nitra) Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava 30794544 2 500,00 PDF dokument (7,90M)
PDF (7,90M)
28.03.2011 Z_2011_22 Zmluva o poskytnutí technickej podpory web stránky daren&curtis, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 36755311 0,00 PDF dokument (7,44M)
PDF (7,44M)
28.03.2011 Z_2011_21 Mária Antoinetta, hosťovanie DJZ Prešov, 13.4.2011 Divadlo Jonáša Záborského Prešov Nám. Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432 6 000,00 PDF dokument (5,20M)
PDF (5,20M)
28.03.2011 Z_2011_20 Koniec hry na festivale Nová dráma/New Drama 2011 Divadelný ústav Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava 164691 2 000,00 PDF dokument (10,25M)
PDF (10,25M)
16.03.2011 Z_2011_19 Zmluva o vytvorení diela Ctibor Bachratý Strakova 1 663,00 PDF dokument (3,44M)
PDF (3,44M)
10.03.2011 Z_2011_9 Posledné mesiace, 22.3.2011, hosťovanie Malej scény Bratislava v DAB Nitra Sonet, občianske združenie Plickova 5, 831 06 Bratislava 42 172 586 1 600,00 PDF dokument (78,92K)
PDF (78,92K)
10.03.2011 Z_2011_8 Skok z výšky, 18.3.2011, hosťovanie DAB v KC Bojnice Kultúrne centrum Bojnice Hurbanovo nám. č. 19/41, 972 01 Bojnice 42024960 1 300,00 PDF dokument (127,72K)
PDF (127,72K)
10.03.2011 Z_2011_6 Testosterón, 3.3.2011, hosťovanie DAB v MDPOH Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava 30794544 3 000,00 PDF dokument (208,61K)
PDF (208,61K)
10.03.2011 Z_2011_26 vypracovanie programu Teacher.sk, s.r.o. Ludanice 0 360,00 PDF dokument (4,10M)
PDF (4,10M)
10.03.2011 Z_2011_7 MIZANTROP, 3.3.2011, hosťovanie SKD Martin v DAB Nitra Slovenské komorné divadlo Divadelná 1, 036 80 Martin 36145301 2 500,00 PDF dokument (3,33M)
PDF (3,33M)
28.02.2011 Z_2011_18 zmluva o reklame Poľnoslužby Bebrava a.s. Rybany 600,00 PDF dokument (2,25M)
PDF (2,25M)
28.02.2011 Z_2011_17 zmluva o reklame A.T.S. Automatik-tur systeme s.r.o. Nitra 398,40 PDF dokument (2,19M)
PDF (2,19M)
21.02.2011 Z_2011_16 zmluva o reklame Premat s.r.o. Nitra 398,40 PDF dokument (2,18M)
PDF (2,18M)
21.02.2011 Z_2011_4 Prenájom ubyt.priestorov Marek Slamka Nitra 0 462,00 PDF dokument (2,95M)
PDF (2,95M)
09.02.2011 Z_2011_3 zmluva o predstavení Agentúra RND, s.r.o. Škultétyho 5, 831 04 Bratislava 35717076 5 506,54 PDF dokument (3,29M)
PDF (3,29M)
01.02.2011 Z_2013_200 dodatok č. 1 k zmluve Klimatech s.r.o. Piešťany 0,00 PDF dokument (1,24M)
PDF (1,24M)
31.01.2011 Z_2011_11 Prenájom nebytových priestorov Ing.Tibor Cigľar Bizetova 21, Nitra 34518550 5 160,20 PDF dokument (6,52M)
PDF (6,52M)
31.01.2011 Z_2011_2 Prenájom rešt.priestorov SLOVRESTAV,spol.s.r.o. Nitra 34106464 26 162,10 PDF dokument (5,33M)
PDF (5,33M)
31.01.2011 Z_2011_1 Mediálna spolupráca Jemné Melódie s.r.o. Dr.Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava 603686 2 944,00 PDF dokument (3,36M)
PDF (3,36M)
27.01.2011 Z_2011_10 Prenájom priestorov Henrich Mišovič Nitra 270,00 PDF dokument (5,27M)
PDF (5,27M)
21.01.2011 Z_2011_5 Kráľ Lear, 24.1.2011, hosťovanie DAB v MDPOH Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Nábrežie arm. gen. L. Svobodu č. 3, 815 15 Bratislava 30794544 3 000,00 PDF dokument (1,77M)
PDF (1,77M)
07.01.2011 Z_2011_13 Prenájom nebyt.priestorov-zmluva Slovak telecom a.s. Bratislava 0 5 111,40 PDF dokument (6,46M)
PDF (6,46M)
04.01.2011 Z_2011_15 Zmluva o mediálnej spolupráci s OC CENTRO Nitra 2011 ZEON, spol. s.r.o. Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava 35 865 105 5 650,00 PDF dokument (419,54K)
PDF (419,54K)